Навигация

24Фев

За Варна

Варна по света

Община Варна развива активна международна дейност. Чрез работа по различни международни проекти, администрацията цели повишаване на собствения си капацитет, както и подобряване на общата социална и икономическа среда.

17 проекта на Варна

SCF Black Sea Tall Ships Regatta 2016

SCF Black Sea Tall Ships Regatta 2016

    http://www.tallships.bg
още виж всички
Сервизна информация

29.12.2016 | 12:00

Проект на Правилник за организацията и дейността на Общински консултативен съвет по въпросите за младежта

Във връзка със създаването на Общински консултативен съвет по въпросите за младежта към Община Варна, който ще подпомага Кмета на общината при провеждане на общинската политика за младежта...
виж всички