Навигация

26Май

Култура

Дирекция "Култура и духовно развитие"

Дирекция „Култура и духовно развитие“ в Община Варна участва във формирането и реализирането на държавните и общински политики в областта на културата, като изпълнява функциите, предвидени в ЗМСМА, Закона за закрила и развитие на културата и други специални закони. Ежегодно изработва културен календар на Община Варна на основата на съществуващите традиции, както и на нови събития, които се появяват в градското пространство. Осъществява организацията и провеждането на общоградски чествания на националните и регионални празници, както и на утвърдени и очаквани от публиката международни културни събития и фестивали.

 

Културният календар се актуализира всяка година на сайта на Дирекция „Култура и духовно развитие“: www.varnaculture.bg

 

Заедно с другите специализирани дирекции реализира проекти за естетизация на градската среда. Разработва проекти и участва в международни програми за стимулиране на европейските интеграционни процеси в сферата на културното сътрудничество.

 

Дирекция „Култура и духовно развитие“ е организатор на едни от най-престижните и дългогодишни международни фестивали и конкурси, които превръщат град Варна в привлекателна дестинация за културен туризъм, който има какво да предложи на своята публика целогодишно.

 

В града се провежда най-престижният в областта на класическата музика у нас Международен музикален фестивал „Варненско лято”, основан през 1926 година като Варненски летни музикални тържества. Под същото име съществува и Международният театрален фестивал, който със своите почти 30 издания е предложил на великолепната си публика едни от най-добрите спектакли от българската и европейската сцена. Джаз фестивалът „Варненско лято“ е също очаквано събитие, обединяващо публиката и хубавата музика в едно цялостно лятно преживяване. В този период се провеждат и високо оценените в международен контекст Международен балетен конкурс (първият професионален международен балетен конкурс в света), Международният фолклорен фестивал, както и Международният Майски хоров конкурс.

 

Варна е с разнообразна мултижанрова културна програма и огромен потенциал в сектора на културните и творческите индустрии. През последните години, в допълнение към богатата фестивална програма, приоритет се дава и на различни мултидисциплинарни и съвременни проекти, както и такива, свързани с артистични намеси в градската среда и с активно участие на публиката.

 

Творчески проекти и фестивали се подкрепят финансово всяка година чрез Фонд „Култура“ на Община Варна: http://fund.varnaculture.bg/

 

Официална facebook страница на Дирекция „Култура и духовно развитие“: https://www.facebook.com/varnaculturebg

 

Културни институции

Регионална библиотека

Полезни връзки