Навигация

13Юни

Животът

Здравеопазване и социални дейности

На територията на Община Варна има 12 общински детски ясли, разположени в пет административни района; 116 здравни кабинета -  в детски градини и училища, обслужвани от медицински специалисти от детското и училищно здравеопазване. По административните райони работят 7 здравни медиатора.

 

Дейността на Дирекция „Здравеопазване“ при Община Варна е свързана с провеждането на здравна политика на територията на Общината, адекватна на потребностите на гражданите. Обхватът на дейност е свързан преди всичко  с предоставяне на равен достъп на жителите  до всички здравни услуги, детски заведения, добро медицинско обслужване в здравните кабинети в детски градини и училища, както и подобряване качеството на предоставяните медицински услуги в общинските лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ.

 

Дейности на Дирекция “Здравеопазване“:

 

  • Организира, координира и контролира разработването и реализацията на общински програми за промоция, профилактика и рехабилитация на  общественото здраве;
  • Подпомага процеса за предоставяне на качествено медицинско  обслужване на гражданите на Община Варна;
  • Координира и контролира провеждането на здравната политика в областта на  детското и училищно здравеопазване;
  • Организира изпълнението на строително-ремонтни дейности  и  оборудване в  сградите на общинските детски ясли;
  • Организира дейността по отпускане на финансови помощи за лечение на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми и отпускане на еднократни финансови помощи за лечение на физически лица от  Община Варна;
  • Извършва дейности по издаване на разрешителни за експлоатация на плажове и  басейни на територията на Община Варна;
  • Организира и контролира дейността по издаване на Карта за паркиране на хора с увреждания, както и предоставяне право за преференциално паркиране  на пътно-превозни средства /ППС/, превозващи хора с трайни увреждания;
  • Организира, координира и контролира дейността на здравните медиатори,  работещи на територията на Община Варна за провеждане на  кампании за превенция на социално значими заболявания, подобряване на  майчиното и детското здравеопазване, имунизационен статус и др. в  обособените уязвими  общности.

 

На територията на Община Варна има 17 лечебни заведения за болнична помощ  - 4 от които са общински и 9 Диагностично-консултативни центъра – 6 от които са общински.

 

Общински лечебни заведения

Диагностично-консултативни центрове

Медицински центрове

Специализирани болници

Дом за медико-социални грижи за деца - Варна

Документи
Телефонен указател - социални услуги Изтегли
Детски кухни на територията на община Варна Изтегли

19 проекта на Варна

Кметът Благомир Коцев подписа проекти за над 14,5 милиона лева за нови сгради, корпуси и пристройки на училища, детски градини и ясла

Кметът Благомир Коцев подписа проекти за над 14,5 милиона лева за нови сгради, корпуси и пристройки на училища, детски градини и ясла

Кметът на Община Варна Благомир Коцев подписа документите за кандидатстване по програмата на Министерството на образованието и науката...
още виж всички
Сервизна информация

29.01.2024 | 14:43

След ремонта на бул. „Христо Смирненски“ пред Професионалната гимназия по компютърно моделиране ще има повдигната пешеходна пътека

Повдигната пешеходна пътека ще бъде поставена пред Професионалната гимназия по компютърно моделиране и компютърни системи “Благовест Сендов” във Варна. Това е решението на проектантите на бул....
виж всички