Навигация

24Фев

Животът

Специализирани болници

МДОЗС "Д-р Марко А. Марков" - Онкологична болница

 

Диагностично-консултативен блок 


Адрес: бул. "Чаталджа" №111
Телефон: 052/614 - 141
Приемно време: 7:30 - 13:30 ч

Стационарен блок и Административно-стопански блок


Адрес: кв. "Аспарухово", м-т "Вилите"
Телефон: 052/370 - 665
Приемно време: 7:30 - 16:00

 

Отделение по лъчетерапия


Адрес: МБАЛ "Св. Анна"-Варна
Телефон: 052/2136/337
Приемно време: 7:30 - 16:00

 

 

 

Специализирана Болница за Рехабилитация Варна СБР ТЕРМАЛ

 

адрес: К.К. Златни пясъци
телефон: 052/355 - 583 

тел./факс: 052/355 - 733
е-mail: sbr_varna@abv.bg

 

 

 

СБАЛДБ “Д-р Лисичкова” ЕООД 

 

Адрес: 

Варна, бул. “Република” 91

МК “Младост”, ет. 5, тяло Г

Телефон: 052/ 555 – 777

http://www.lisichkova.com

 

 

 

Специализирана болница по акушерство и гинекология за активно лечение-
СБАГАЛ „ПРОФ. Д-Р ДИМИТЪР СТАМАТОВ – ВАРНА” ЕООД

 

Варна, бул. “Цар Освободител” №150,
централа: 052/ 613 - 798, факс: 052/ 613 - 797
http://www.agvarna.com/

 

 

 

 

ОЧНА БОЛНИЦА - 
“Специализирана болница по очни болести за активно лечение – Варна” ЕООД 


Варна, ул. Дойран 15
Телефон: 052/ 634 - 091, 052/ 634 - 901
Факс: 052/ 634 - 096
е-mail: eyehospital-varna@mbox.contact.bg

http://www.eyehospital-varna.com

 

 

“Специализирана Болница за Активно Лечение по Кардиология“ – Варна


Варна, бул. „Цар Освободител“ № 100
телeфон: 052/ 648-020

 

 

17 проекта на Варна

SCF Black Sea Tall Ships Regatta 2016

SCF Black Sea Tall Ships Regatta 2016

    http://www.tallships.bg
още виж всички
Сервизна информация

29.12.2016 | 12:00

Проект на Правилник за организацията и дейността на Общински консултативен съвет по въпросите за младежта

Във връзка със създаването на Общински консултативен съвет по въпросите за младежта към Община Варна, който ще подпомага Кмета на общината при провеждане на общинската политика за младежта...
виж всички