Навигация

23Юли

За Варна

Областен информационен център - Варна


ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – ВАРНА

ЕВРОФОНДОВЕТЕ „Да създаваме заедно”

Варна 9000, пл. „Св. Св. Кирил и Методий" № 2 /Козирката/

e-mail: oic_varna@abv.bg, oic.varna@eufunds.bg,

https://www.eufunds.bg/bg/node/25

052/820 911, 052/ 820 955

https://www.facebook.com/evrofondovevarna

https://www.facebook.com/groups/oicvarna.eu

 

Областен информационен център – Варна съществува от 2011 г. Създаден е по проект BG161PO002-3.3.02-0007-C001 на ОП „Техническа помощ“ 2007-2013 г. и продължава своята дейност по проект BG05SFOP001-4.004-0010-C01 на ОП „Добро управление“ 2014-2020 г. През настоящия програмен период 2021- 2027 г. функционирането му ще бъде обезпечено от Програма „Техническа помощ“.

 

Центърът се занимава с разяснение и популяризиране на възможностите за финансиране, предоставяни от различните европейски програми в България и на европейско ниво, подпомага бенефициенти, изпълняващи проекти. ОИЦ-Варна е точка по ИСУН 2020 – Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България, и дава насоки на потенциални и вече изпълняващи проекти бенефициенти за работа с платформата. Във връзка с прилагането на интегрирания териториален подход, експертите от центъра са включени в експертния състав на Регионалния съвет за развитие на Североизточния район за планиране – Звеното за медиации и Звеното за публични консултации.

 

Услугите на ОИЦ-Варна са безплатни и са насочени към институции, фирми, неправителствени и научни организации, университети и граждани. Като част от дейността си центърът периодично организира информационни събития – самостоятелно или в партньорство. Той разполага със зала с капацитет до 40 места за провеждане на семинари, кръгли маси, мултимедийни презентации, обучения и други инициативи. Популяризирането на добри практики също е във фокуса на дейността му.

 

ОИЦ-Варна е част от Мрежата от 27 областни информационни центъра, чиято дейност се координира от Дирекция „Централно координационно звено“ към администрацията на Министерството на финансите.

19 проекта на Варна

Кметът Благомир Коцев подписа проекти за над 14,5 милиона лева за нови сгради, корпуси и пристройки на училища, детски градини и ясла

Кметът Благомир Коцев подписа проекти за над 14,5 милиона лева за нови сгради, корпуси и пристройки на училища, детски градини и ясла

Кметът на Община Варна Благомир Коцев подписа документите за кандидатстване по програмата на Министерството на образованието и науката...
още виж всички
Сервизна информация

29.01.2024 | 14:43

След ремонта на бул. „Христо Смирненски“ пред Професионалната гимназия по компютърно моделиране ще има повдигната пешеходна пътека

Повдигната пешеходна пътека ще бъде поставена пред Професионалната гимназия по компютърно моделиране и компютърни системи “Благовест Сендов” във Варна. Това е решението на проектантите на бул....
виж всички