Навигация

15Юли

Условия за ползване

Общи условия за използване

Последна актуализация към 04.06.2018

 

Моля прочетете внимателно настоящите Общи условия за използване.

 

I. Общи разпоредби

 

1. Общите условия представляват договор между Вас и Община Варна, с който получавате правото да използвате безплатно услугите на сайта за лични и нетърговски цели при спазване на условията по-долу. С отварянето на интернет страницата на община Варна, Вие се задължавате да ги спазвате. В случай, че не сте съгласни с всички общи условия по-долу, моля, не използвайте сайта.

 

2. Община Варна не носи отговорност за изразените от потребителите мнения.


II. Основни понятия

 

По смисъла на настоящите Общи условия, изброените понятия са използвани със следното значение:

 

1. "Потребител" е всяко физическо лице, което използва някоя от услугите на сайта

 

2. "Услуга/и" на сайта включват:

 

- достъп до предоставяните през уеб браузър информационни ресурси/данни на сайта;

 

- получаване на email – бюлетини  след абонамент, който се явява изрично заявено желание по смисъла на Общ регламент относно защитата на данните (GDPR);

 

3. "Партньор" е всяко лице, с което Община Варна се намира в договорни отношения, което има право да предоставя допълнителна информация за своите стоки/услуги на сайта.

 

4. "Злонамерени атаки на трети лица" – действия или бездействия на трети лица, които са в противоречие с правилата на интернет етиката, в това число, но не само DoS (Denial of Service - претоварване на сървъра), проникване в сървъра, deface, кражба на данни и др.

 

III. Авторски права

 

1. Всички права са запазени.

 

2. Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материали, публикувани на сайта са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение и влече гражданска, административно-наказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.

 

3. Използването на ресурси/данни е позволено само с позоваване на източника и директна връзка.

 

IV. Сигурност на информацията

 

1. Община Варна полага всички усилия за надеждното съхранение на събраните данни.

 

2. Данните, които се събират с автоматизирани системи за ползваемост на сайта http://live.varna.bg, нямат за цел персоналното идентифициране на потребителите.

 

3. По смисъла на GDPR, част от събираните данни могат да се разглеждат като такива, които формират анонимен профил на потребителите.

 

4. За данните по т. 2 и т. 3 се прилагат политиките за поверителност и сигурност на съответната платформа.

 

V. Поверителност

 

1. Община Варна е регистрирана като юридическо лице с ЕИК: 000093442

 

2. Предоставяне на лична информация може да стане в случай на поискване от съответните държавни органи, по определения от закона ред.

 

VI.  Автоматично събирана информация

 

1. В процеса на достъп до услугите на сайта автоматично се генерира и съхранява информация за потребителите.

 

2. Тя може да включва, без да се изчерпва с: IP адрес, ISP, използван браузър, време на посещение и използвани услуги.

 

3. Администрирането на тази информация се извършва с платформата Google Analytics, като приложимите принципи на поверителност са публикувани на http://www.google.bg/privacypolicy.html

 

4. Събраните данни се използва за статистически цели, като отделените потребител остават анонимни.

 

VI. Бисквитки

 

1. Бисквитките са малки текстови файлове, които се записват за определен период от време в паметта на устройството, което се използва за достъп до услугите.

 

2. В тези файлове не се записва персонална или пряко идентифицираща потребителя информация.

 

3. Информацията в тези файлове се използва от платформи за статистически цели, без администраторите да имат достъп до идентифицираща лична информация за ползвателите на предоставяните услуги.

 

4. Допълнителна информация за бисквитките е публикувана на http://www.allaboutcookies.org/faqs/cookies.html

 

5. Информация за принципите на поверителност за използваните от Google Analytics бисквитки е публикувана на http://www.google.bg/privacypolicy.html

 

6. Управление на използваните от Google Analytics бисквитки може да се извърши от https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

 

7. Ползвателите на предоставяните на сайта ресурси могат да настройват своите браузъри за принципите на работа с бисквитки.

 

VII. Информационен e-mail бюлетин

 

1. Община Варна използва платформи за предоставяне на информация по e-mail.

 

2. Абонирането е безплатно.

 

3. Периодичността се определя от общи или конкретни информационни стратегии.

 

4. В кампаниите се прилагат политиките за конфиденциалност на използваната система за масови съобщения.

 

5. Във всяко съобщение има връзка към страница с информация за прилаганите политики за поверителност на съответната платформа.

 

6. Във всяко съобщение има връзка към страница за промяна на абонамента или отписване от листата с получатели.

 

7. Получателите могат да променят или прекратят абонамента си и със съобщение до адреса на подателя.

 

VIII. Управление на потребителски данни

 

1. Всеки потребител на услугите, който по един или друг начин е предоставил лични данни, има право да знае по какъв начин се съхраняват, обработват и с какви цели се използват.

 

2. Личните данни могат да бъдат изтрити, в съответствие с „Правото да бъдеш забравен“.

 

3. Потребителите, които са предоставили лични данни, могат да поискат тяхната корекция, ограничаване на използването им или възразят срещу използването им.

 

IX. Достъп на трети страни до данните

 

1. Община Варна може да предоставя събраната статистическа информация за посещаемостта на сайта на трети страни, които водят статистика за действията на потребителите върху техните рекламни банери и линкове, да изготвя вътрешни статистики, както и за целите на директния.

 

2. Община Варна не може да следи за прилаганите от трети страни принципи за защита на данните, защото това е тяхно задължение в съответствие с действащите национални и международни правила.

 

X. Ограничаване на отговорността

 

1. Община Варна не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този сайт.

 

2. Община Варна  не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на този сайт.

 

3. Община Варна се стреми да поддържа на сайтовете си вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски. Цялата информация на сайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство, без гаранция от страна на община Варна за нейната ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки на трети лица.

 

4. Община Варна  не носи отговорност за информацията (в т.ч. за нейната пълнота и достоверност), съдържаща се в  сайтове, към които настоящият сайт съдържа препратки.

 

5. Община Варна има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на тези общи условия и/или нерегламентирана употреба на услугите на сайта.

 

XI. Право на промяна

 

1. Община Варна си запазва правото да извършва промени в настоящите Общи условия по всяко време, като своевременно публикува тези промени в сайта, заедно със съобщение за промените в Общите условия.

 

За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси се прилага действащото българско законодателство.

 

Данни за контакт по въпроси за събиране, съхранение, обработка и редакция на потребителски данни:

 

Община Варна,

Бул. „Осми Приморски полк“ №43

Гр. Варна 9000, България

live.varna.bg@gmail.com


ИЗПОЛЗВАНИТЕ НА ЗАГЛАВНАТА СТРАНИЦА НА LIVE.VARNA.BG СА СОБСТВЕНОСТ НА САЙТА http://www.tallshipsregatta.bg/

19 проекта на Варна

Кметът Благомир Коцев подписа проекти за над 14,5 милиона лева за нови сгради, корпуси и пристройки на училища, детски градини и ясла

Кметът Благомир Коцев подписа проекти за над 14,5 милиона лева за нови сгради, корпуси и пристройки на училища, детски градини и ясла

Кметът на Община Варна Благомир Коцев подписа документите за кандидатстване по програмата на Министерството на образованието и науката...
още виж всички
Сервизна информация

29.01.2024 | 14:43

След ремонта на бул. „Христо Смирненски“ пред Професионалната гимназия по компютърно моделиране ще има повдигната пешеходна пътека

Повдигната пешеходна пътека ще бъде поставена пред Професионалната гимназия по компютърно моделиране и компютърни системи “Благовест Сендов” във Варна. Това е решението на проектантите на бул....
виж всички