Навигация

19Юни

Животът

Дирекция „Туризъм”

Дирекция „Туризъм“ се състои от два отдела – отдел „Категоризация“, отдел“ Маркетинг, реклама и анализи“ и звено Туристически информационен център.

 

Основни функции на дирекцията са: извършване на административно обслужване на лица, подали заявление за категоризиране или регистриране на туристически обекти, съгласно Закона за туризма; маркетингови проучвания, които служат за основа при разработване и осъществяване на рекламни и комуникационни кампании; презентиране на Варна като туристическа дестинация за четири сезона на национални и международни борси и изложения; набиране на статистическа информация и поддържане на информационна база данни за туризма на територията на общината, на база на която изготвя анализи за основни и перспективни пазари. Дирекцията работи с Консултативен съвет по въпросите на туризма, който е постоянно действащ колективен орган от представители на администрацията и на туристическите сдружения.

 

Отдел „Категоризация” организира и подпомага работата на Общинската експертна комисия по категоризация на туристически обекти, както и регистриране на стаи за гости и апартаменти за гости. Основните функции са свързани с:

● прилагане на процедурите за категоризация на заведенията за хранене и развлечение и местата за настаняване или регистрация на стаи за гости и апартаменти за гости;

● приемане и обработване на подадените заявления за категоризация или регистрация на туристическите обекти;

● извършване на детайлни проверки на място в туристическите обекти за цялостното съответствие на обекта с нормативно установените изисквания за декларираната категория;

● извършване на отказ, прекратяване, спиране, понижаване, потвърждаване или промяна на категоризацията на туристическите обекти, прекратяване на открита процедура по категоризация на туристическите обекти, регистрация на места за настаняване клас “В”, отказ от регистриране на места за настаняване клас “В”, отразяване на настъпили промени по вписаните обстоятелства в Националният туристически регистър за туристическите обекти.

 

Отдел „Маркетинг, реклама и анализи“ извършва маркетингови проучвания на основни и перспективни пазари за туристически продукти. На база получените резултати се разработват рекламни и комуникационни кампании. Организира и подпомага работата на Консултативния съвет по въпросите на туризма.

Основните функции на отдела са свързани с презентиране и рекламиране на община Варна на национални и международни туристически изложения; проучване на туристическата реклама и изготвяне на обстойни анализи за ефективността й; организиране на цялостната дейност по изготвянето на рекламни материали; поддържане на информационна база данни; подпомагане на община Варна в организацията за управление на туристическия район и членството на общината в туристически сдружения.

 

 

Цели на дирекцията:

● да подпомага община Варна в дейностите по категоризиране на заведенията за хранене и развлечения и местата за настаняване, както и регистриране на стаи за гости и апартаменти за гости;

● да подпомага и стимулира развитието на туризма чрез създаване и поддържане на добри условия за туризъм и отлично административно обслужване на гражданите на града;

● да представя активно община Варна като привлекателна туристическа дестинация на национални и международни събития;

● да работи активно за увеличаване на качеството и размера на дела на туристическия продукт като съществена част от вътрешния брутен продукт на национално ниво.

Приоритети на дирекцията:

● Подпомагане развитието на модерна и иновативна визия за туристически продукти съвместно с бизнеса;

● Разработване и промотиране на туристически пакети, предлагащи целогодишно микс от туристически продукти, свързани с морски-ваканционен, културен, медицински и спа, приключенски, спортен, конферентен, кулинарен, винен и други видове туризъм;

● Осигуряване на целенасочена подкрепа за реклама и световно популяризиране на община Варна като туристическа дестинация;

● Съдействие за развитието на туристическата и морската политика, както на община Варна, така и на целия черноморски район;

● За развитие на съвременен и конкурентен туризъм и утвърждаване на туризма като приоритетен отрасъл, общинската администрация следва Годишната програма за национална туристическа реклама на Министерство на туризма и изпълнява Програмата за развитие на туризма на територията на Община  Варна за периода 2021-2030 г.

 

Всички реализирани дейности имат следните цели - утвърждаване разпознаваемостта на бранд Варна като развита целогодишна туристическа дестинация и налагане  на положителен имидж на дестинацията ни чрез пълния микс от маркетингови активности.

 

19 проекта на Варна

Кметът Благомир Коцев подписа проекти за над 14,5 милиона лева за нови сгради, корпуси и пристройки на училища, детски градини и ясла

Кметът Благомир Коцев подписа проекти за над 14,5 милиона лева за нови сгради, корпуси и пристройки на училища, детски градини и ясла

Кметът на Община Варна Благомир Коцев подписа документите за кандидатстване по програмата на Министерството на образованието и науката...
още виж всички
Сервизна информация

29.01.2024 | 14:43

След ремонта на бул. „Христо Смирненски“ пред Професионалната гимназия по компютърно моделиране ще има повдигната пешеходна пътека

Повдигната пешеходна пътека ще бъде поставена пред Професионалната гимназия по компютърно моделиране и компютърни системи “Благовест Сендов” във Варна. Това е решението на проектантите на бул....
виж всички