Навигация

27Окт

Животът

Дом за медико-социални грижи за деца - Варна

 

 

Варна 9022 
кв. Виница, 
ул. "Овеч" №2
телефон - 052 342 317
e-mail - dmsgd_varna@abv.bg

 

Домът за медико - социални грижи за деца – Варна е открит на 17 ноември 1953 г. Той е структуриран в системата на Министерството на здравеопазването, разполага със 180 места за деца и в него работят 170 високо квалифицирани медицински и немедицински кадри – лекари, медицински сестри, рехабилитатори, кинезитерапевти, специални педагози, логопеди, монтесори терапевти, психолози и др. Всекидневно, 24 часа в денонощието, те се грижат за децата от Дома. Настанените за резидентна грижа деца с вродени или придобити увреждания, хронично болни и недоносени са 50.


Към комплекса е създаден Център за ранна интервенция и рехабилитация, който работи вече 18 години и обслужва около 300 деца годишно. В него се извършва ранна интервенция и рехабилитация, диагностика, ранно лечение на деца с увреждане на централната нервна система - обикновено детска церебрална парализа, увреждане на нервната периферна система – родово травматични увреждания, вродени, генетични, ортопедични заболявания, увреждания след хирургични интервенции, ортопедични и неврологични. Предлага се кинезитерапия, физиотерапия, ударновълнова терапия, ерготерапия, водолечение, механотерапия. Центърът осигурява подкрепа и опора на семействата на тези деца в процеса на рехабилитация, обучава родителите като котерапевти във времето на рехабилитационния процес. Децата от Варна ползват услугите почасово, а тези от страната се настаняват заедно с майката или с придружител. Престоят, прегледите, консултациите, всички рехабилитационни услуги са напълно безплатни.


Тук има и Дневен център за деца от 0 до 7 години с увреждания на опорно-двигателния апарат от периферен или централен произход, с или без психични затруднения. В него се осигуряват общи грижи и специфична рехабилитация, които са безплатни за всички деца, насочени с направление.


В комплекса има и Отделение за недоносени деца. То е единственото във Варна, в което майката се настанява заедно с бебето.

 

За повече информация: www.dmsgd-varna.com

 

17 проекта на Варна

85,6 млн. лв. по ОП „Региони в растеж“ привлечени за Варна

85,6 млн. лв. по ОП „Региони в растеж“ привлечени за Варна

Инвестиционната програма по ОП „Региони в растеж 2014-2020“, по която ще работи Община Варна, е на обща стойност 127,7 млн. лв., от които 85,6...
още виж всички
Сервизна информация

19.10.2021 | 14:36

Съобщение

В срок до 30.11.2021 г. задължените лица могат да подадат декларация за 2022 г., в случаите когато размерът на таксата се определя според количеството на битовите отпадъци, съобщават от дирекция...
виж всички