Навигация

7Дек

Сервизна информация
виж всички

Съобщение

24.11.2022 | 09:51

Информация по повод баня Гъбата, която е частна собственост, подготвена от главния архитект на Община Варна:

На 30.06.2022 г. е одобрен План за безопасност и здраве за събаряне на сграда до кота 0,00 за ПИ 10135.1507.1180 със запазване на съществуващи зидове в УПИ I-1424 „за обсл. дейности“, кв. 31 по плана на 8-ми м.р., гр. Варна.

 
Има издадено разрешение за строеж № 79/13.05.2022 г. за „Сграда за обслужващи дейности с трафопост и подземно застрояване“, находящ се  в УПИ I-1424 „за обсл. дейности“ ПИ/10135.1507.1180/, кв. 31 по плана на 8 ми м.р., ул. „Ст. Стамболов“ № 16, гр. Варна, който е съгласуван от Министерството на културата.


Предвижда се запазване на вертикалните ограждащи стени /фасади/ на сградата, куполът не се запазва. Според Закона за устройство на територията инвеститорът има право до 3 г. да започне дейности и до 5 г. да завърши проекта.

18 проекта на Варна

 Представят Плана за интегрирано развитие на Варна в ОбС

Представят Плана за интегрирано развитие на Варна в ОбС

Планът за интегрирано развитие на Община Варна за периода 2021-2027 г. (ПИРО), който е основният стратегически документ за управление на общината...
още виж всички
Сервизна информация

06.12.2022 | 13:57

Съобщение

Поради технически проблем зарядните станции за електромобили няма да работят днес и утре - 06.12 и 07.12.2022 г., съобщиха от ОП „Общински паркинги и синя зона“. Работи се по отстраняване на...
виж всички