Навигация

27Окт


Изтегли изображение: [1] 

„ОБЩИНА ВАРНА – КОМПЕТЕНТНА И ЕФЕКТИВНА АДМИНИСТРАЦИЯ“

14.10.2014 | 17:01

Обща цел на проекта:
Повишаване знанията и уменията на общинските служители за ефективно и качествено изпълнение на служебните задължения.


Специфични цели:

 • Повишаване квалификацията на служителите в община Варна чрез обучения.
 • Повишаване мотивацията на общинските служители за компетентно и резултатно изпълнение на задълженията.

Основни дейности по проекта:

 • Организация и управление на проекта.
 • Обучаване на служители в Института по публична администрация:
  • Процедури за предоставяне на услуги и тяхното моделиране. 
  • Оперативна съвместимост - изисквания и реализация.
  • Електронни документи и електронен подпис.
 • Обучения за придобиване на ключови компетентности.
  • Комуникативни и презентативни умения.
  • Повишаване на мотивацията на служителите за изграждане на организационна принадлежност и идентификация.
  • Ефективно взаимодействие на служителите от местната администрация с хора от уязвимите групи.
  • Лидерски умения и екипна ефективност.
  • Интеграция на малцинствата и ролята на общинските служители за
   реализирането на интеграционните процеси.
 • Обучение в сферата на прилагане на Компютърните технологии в административната дейност.
 • Чуждоезиково обучение
  • Обучение по английски език – Ниво А1 и А2
 • Информация и публичност - Информиране на обществеността за целите, дейностите, очакваните резултати от проекта, популяризиране приноса на европейските структурни фондове.

 

Бюджет на проекта

194 726,97 лева (100 % безвъзмездна финансова помощ по ОП „Административен капацитет“, от които 85% от Европейския социален фонд и 15% от Националния бюджет на Република България).

17 проекта на Варна

85,6 млн. лв. по ОП „Региони в растеж“ привлечени за Варна

85,6 млн. лв. по ОП „Региони в растеж“ привлечени за Варна

Инвестиционната програма по ОП „Региони в растеж 2014-2020“, по която ще работи Община Варна, е на обща стойност 127,7 млн. лв., от които 85,6...
още виж всички
Сервизна информация

19.10.2021 | 14:36

Съобщение

В срок до 30.11.2021 г. задължените лица могат да подадат декларация за 2022 г., в случаите когато размерът на таксата се определя според количеството на битовите отпадъци, съобщават от дирекция...
виж всички