Навигация

27Окт


Изтегли изображение: [1] 

Създаване на устойчива Интернет мрежа за екологично и социално- икономическо развитие на туризма в крайбрежните зони на Черноморското крайбрежие

14.10.2014 | 16:00

Проектът "Създаване на устойчива Интернет мрежа за екологично и социално-икономическо развитие на туризма в крайбрежните зони на Черноморското крайбрежие, по-специално градовете Варна, Констанца, Одеса, Кишинев и Тбилиси (BSTOURISM NET) се реализира по съвместна оперативна програма "Черноморски басейн 2007-2013“. 

 

Водещ партньор по проекта е Община Варна. Останалите партньори са: 

 • БЪЛГАРИЯ: НПО „Черноморски икономически център“
 • УКРАЙНА: Община Одеса, отдел „Туризъм и култура“, Черноморски клон на Украинската научна академия за екология, НПО „Агрикола“
 • РУМЪНИЯ: НПО „Европейска екологическа асоциация“
 • ГРУЗИЯ: Държавен университет – Тбилиси, отдел за география на факултета „Социални и политически науки“
 • МОЛДОВА: НПО "Екологична асоциация за четворно проучване „INQUA“

 

Основни цели на проекта:
Изграждане и опериране на съвместна и самоподдържаща се Черноморска мрежа за
устойчиво развитие на туризма, включваща организации, формиращи общественото
мнение, както и представители на туристическия бизнес.


Специфични цели:

 1. Подобряване обмяната на знания, комуникации и дейности по екологично устойчив туризъм в рамките на Черноморския регион.
 2. Подобряване на сътрудничеството между предоставящите туристическа информация, потребителите, вземащите решения и туристическия бизнес.
 3. Увеличаване на общественото разбиране и осъзнаване на смисъла на устойчивия туризъм.
 4. Стимулиране и популяризиране на туристическия потенциал в рамките на Черноморския регион.
 5. Увеличаване на обмена, наличността и достъпността до туристически данни и информация.

 

Основни дейности по проекта:

 • Създаване и опериране на Черноморска мрежа за устойчив туризъм.
 • Консултиране на крайните ползватели и заинтересованите страни и организиране на национални и семинари за информация и обратна връзка.
 • Разработване на национални, регионални и съвместни програми/дейности за устойчив туризъм (туристически оферти“).
 • Разработване на интерактивен уеб портал за Черноморски устойчив туризъм.
 • Популяризиране, разпространение и обществена информираност.
 • Разработване на стратегия за устойчиво използване и план за експлоатация.

 

Общ бюджет за проекта: 610.192,00 евро
Бюджет Община Варна: 82 352 евро, от които 90 % от Европейската комисия и 10
% национално съфинансиране (МРРБ)
 

17 проекта на Варна

85,6 млн. лв. по ОП „Региони в растеж“ привлечени за Варна

85,6 млн. лв. по ОП „Региони в растеж“ привлечени за Варна

Инвестиционната програма по ОП „Региони в растеж 2014-2020“, по която ще работи Община Варна, е на обща стойност 127,7 млн. лв., от които 85,6...
още виж всички
Сервизна информация

19.10.2021 | 14:36

Съобщение

В срок до 30.11.2021 г. задължените лица могат да подадат декларация за 2022 г., в случаите когато размерът на таксата се определя според количеството на битовите отпадъци, съобщават от дирекция...
виж всички