Навигация

27Окт


Изтегли изображение: [1] 

Партньорство между градове и университети за развиване на устойчиви градски икономики и общества

14.10.2014 | 17:21

Основна цел на проекта
Университетските градове следва да бъдат „двигатели” на Европейската икономика на познанието и основен източник на нови знания, идеи, продукти и услуги, които са основа на просперитета и благосъстоянието. Ефективните форми на сътрудничество между градовете и университетите трябва да подпомогнат ориентирането на града към развиване на икономика на знанието и изграждане на общество на познанието и така да подпомогнат за реализирането на Стратегия’2020 на ЕС. Специфични цели

  • Създаване на „жизнени лаборатории”, в които студенти и изследователи да решават задачи от реалния живот и действителни, а не имагинерни проблеми на обществото и икономиката в града.
  • Увеличаване на атрактивността на града за привличане на чуждестранни студенти и изследователи.
  • Подпомагане на икономическото развитие на града в регионален контекст.
  • „Дисекция” на управлението – как да се изгради ефективно партньорство.

 

Водеща организация
ХОЛАНДИЯ: Община Делфт


Партньорство
ШВЕЦИЯ - Община Линкьопинг
ПОЛША - Община Люблин
ФИНЛАНДИЯ - Община Тампере
ПОРТУГАЛИЯ - Община Авейро
ИТАЛИЯ - Община Лече
ГЕРМАНИЯ - Община Магдебург
ГЕРМАНИЯ – Община Аахен
БЪЛГАРИЯ - Община Варна
БЕЛГИЯ - Община Гент
ДАНИЯ – Община Алборг
ШВЕЙЦАРИЯ – Община Лозана
НОРВЕГИЯ – Община Трондхайм


Бюджет на проекта: 699 900 евро (1 367 604.60 лева); 
Бюджет на Община Варна: 50 650 евро или 99 062.80 лева, от които собствен принос в размер на 10 130 евро или 19 812.55 лева.

17 проекта на Варна

85,6 млн. лв. по ОП „Региони в растеж“ привлечени за Варна

85,6 млн. лв. по ОП „Региони в растеж“ привлечени за Варна

Инвестиционната програма по ОП „Региони в растеж 2014-2020“, по която ще работи Община Варна, е на обща стойност 127,7 млн. лв., от които 85,6...
още виж всички
Сервизна информация

19.10.2021 | 14:36

Съобщение

В срок до 30.11.2021 г. задължените лица могат да подадат декларация за 2022 г., в случаите когато размерът на таксата се определя според количеството на битовите отпадъци, съобщават от дирекция...
виж всички