Навигация

17Май


Изтегли изображение: [1] 

Започва обществено обсъждане на нормативни промени за освобождаване на родители от такси за детски градини

15.12.2020 | 15:48

Започва обществено обсъждане на изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Варна, които касаят подпомагането на родителите на деца в предучилищна възраст. Промените се налагат във връзка с решение на Министерския съвет от 30.10.2020 г., с което на общините се предоставят по 174 лв. за всяко дете в задължителна предучилищна възраст, записано в целодневна или полудневна форма на организация в детската градина или в училището. Средствата ще се използват за подпомагане на родителите при плащането на такси, като не по-малко от 50 на сто от парите са предвидени за пълно подпомагане - тоест за освобождаване на родители от такси, а останалите средства - за намаляване на размера на таксите за всички или за част от родителите. С предлаганите изменения на Наредбата ще се улесни достъпа до предучилищно образование и ще се увеличи обхватът от родители с финансови облекчения, без да се нарушава размера на приходите от такси в общинския бюджет, съобщават от дирекция “Образование и младежки дейности” към Община Варна.

 

Повече относно предложението  за промяна в Наредбата на адрес:

https://varnacouncil.bg/proekti-na-normativni-aktove-mandat-2019-2023/

17 проекта на Варна

85,6 млн. лв. по ОП „Региони в растеж“ привлечени за Варна

85,6 млн. лв. по ОП „Региони в растеж“ привлечени за Варна

Инвестиционната програма по ОП „Региони в растеж 2014-2020“, по която ще работи Община Варна, е на обща стойност 127,7 млн. лв., от които 85,6...
още виж всички
Сервизна информация

13.05.2021 | 17:24

Съобщение

Във връзка с провеждане на традиционното автомобилно състезание „Рали България 2021“ и състезание „Най-добър млад шофьор на България“, на 14.05.2021 г. от 10 ч. до финала на състезанието (около...
виж всички