Навигация

17Май


Изтегли изображение: [1] 

Въвеждат строги мерки за кооперативните и фермерските пазари във Варна

09.04.2020 | 19:50

Търговското дружество „Пазари“ ЕАД да създаде организация за функционирането на кооперативните и фермерските пазари, като се отчете конкретната специфика като разположение, капацитет и брой на участващи производители за директни доставки на малки количества суровини до краен потребител. Това се казва в заповед на Кмета на Община Варна, издадена въз основа на заповед на Министъра на здравеопазването и ЗМСМА.

 

С цел опазване на всички участници във веригата от продавач до купувач, да се прилагат допълнително и следните мерки:

 • Разширяване на площта на фермерските пазари и поставяне на информационни табели за спазване на мерките.
 • Въвеждане на заграждения, с цел предотвратяване на скупчването на хора и определяне на задължително еднопосочно движение в рамките на пазара.
 • Осигуряване на персонал, който да предоставя и осигурява контролиран достъп на клиенти.
 • Предпазване на храните от вторично замърсяване при предлагането им.
 • Спазване на дистанция от минимум 2 метра между продавачите, предлагащи продукция, и между клиентите.
 • Ползване на предпазни средства от продавачи и потребители.
 • Спазване на лична хигиена и дезинфекция.

 

Всички останали физически и юридически лица, собственици или наематели на пазарни площадки, на които се осъществяват дейности за директни доставки на малки количества храна и суровини до краен потребител, да създадат условия за спазване на санитарно-хигиенни мерки – най-малко при следните изисквания:

 • Разширяване площта на фермерските пазари и поставяне на информационни табели за спазване на мерките.
 • Въвеждане на заграждения, с цел предотвратяване струпването на хора и определяне на задължително еднопосочно движение в рамките на пазара.
 • Осигуряване на персонал, който да предоставя и осигурява контролиран достъп на клиенти.
 • Предпазване на храните от вторично замърсяване при предлагането им.
 • Спазване на дистанция от минимум 2 метра между продавачите, предлагащи продукция, и между клиентите.
 • Ползване на предпазни средства от продавачи и потребители.
 • Спазване на лична хигиена и дезинфекция.

 

Контрол по изпълнение на заповедта е предоставен на Тодор Иванов, зам.-кмет на Община Варна.

Цялата заповед тук

17 проекта на Варна

85,6 млн. лв. по ОП „Региони в растеж“ привлечени за Варна

85,6 млн. лв. по ОП „Региони в растеж“ привлечени за Варна

Инвестиционната програма по ОП „Региони в растеж 2014-2020“, по която ще работи Община Варна, е на обща стойност 127,7 млн. лв., от които 85,6...
още виж всички
Сервизна информация

13.05.2021 | 17:24

Съобщение

Във връзка с провеждане на традиционното автомобилно състезание „Рали България 2021“ и състезание „Най-добър млад шофьор на България“, на 14.05.2021 г. от 10 ч. до финала на състезанието (около...
виж всички