Навигация

20Март


Изтегли изображение: [1] 

В Община Варна служител с жестов език помага на граждани с увреден слух

05.01.2023 | 12:07

Служител в Информационния център на Община Варна, който владее жестов език, подпомага гражданите с увреден слух, които имат нужда от помощ при ползване на различни административни услуги, съобщи секретарят Нора Момчева. Предстои да се разработи виртуална връзка между Община Варна и районите администрации и кметствата, които да ползват експертната подготовка на служителя. Законът за българския жестов език (ЗБЖЕ) бе приет от 44-то Народно събрание, като до края на 2022 г. ръководителите на административните структури в системата на изпълнителната власт трябваше да създадат условия за извършването на административно обслужване на глухите и сляпо-глухите лица.

 

Жестовият език е признат за самостоятелен, естествен, със своя собствена граматика и отстоява правото на глухите хора да съхраняват своите език, култура и идентичност. Законът създава условия за премахване на ограничения при общуването на глухите и сляпо-глухите лица и при използването и достъпа до информация чрез българския жестов език. Техните права се гарантират по начин, който осигурява независимост, равнопоставеност и достъпност в обществения живот.

 

Община Варна проведе редица обучения по темата - чрез проект „Провеждане на застъпническа кампания за прилагането на ЗБЖЕ на местно ниво“, организирана от Фондация „Заслушай се“, чрез установяване на контакти с организации на лицата с увреден слух и със Социалното предприятие „Наистина жестов език“ ООД. Проучват се и възможностите за ползване на специализирано уеб-приложение за тристранна видео връзка между глухо лице, преводач от и на жестов език и служител на институция със следните функционалности: видео конферентна връзка; текстов чат; секция, съдържаща видео отговори на жестов език на най-често задавани въпроси по теми, свързани с административното обслужване. Обсъждат се и варианти за разработване на споделена услуга чрез възможностите на общинското сътрудничество по ЗМСМА и със съдействието на НСОРБ. 

 

18 проекта на Варна

 Представят Плана за интегрирано развитие на Варна в ОбС

Представят Плана за интегрирано развитие на Варна в ОбС

Планът за интегрирано развитие на Община Варна за периода 2021-2027 г. (ПИРО), който е основният стратегически документ за управление на общината...
още виж всички
Сервизна информация

02.03.2023 | 17:08

Съобщение

Във връзка с тържественото честване на 145 години от Освобождението на България и издигането на националния флаг, на 03.03.2023 г в интервала от 9:45 часа до приключване на мероприятието /около...
виж всички