Навигация

13Юли

Съобщение

Изтегли изображение: [1] 

Срокът за плащане на данъци с 5% отстъпка е 30-ти юни

09.06.2020 | 14:23

Община Варна напомня, че срокът за плащане с 5% отстъпка на данък върху недвижимите имоти, такса за битови отпадъци и данък върху превозните средства, ако се платят в пълен размер, е до 30 юни 2020 г. Срокът бе удължен заради пандемията, чрез Закона за мерките и действията по време на извънредното положение.

 

Плащането на сумите може да стане онлайн или в офисите на дирекция "Местни данъци", които се намират на следните адреси:

 • Бул. “Сливница“ №191 (сградата на Изчислителен център), работно време с граждани: 09.00-17.30 ч;
 • Бул. ”Ген. Колев” 92 (сградата на район Приморски), работно време с граждани: 09.00-17.30 ч;
 • Площад „Мусала” - „Информационен център“, работно време с граждани: 09.00-12.30 ч. и от 13.30-17.00 ч;
 • Бул. “Осми Приморски полк” 43 (Информационен център в Община Варна), работно време с граждани: 09.00-17.00 ч с почивки от 10.30-10.45 ч; 12.00-12.30 ч; 15.00-15.15 ч;
 • Ул. “Народни будители“ №2 (сградата на район „Аспарухово“), работно време с граждани: 09.00-17.00 ч с почивки от 10.30-10.45 ч; 12.30-13.00 ч.; 15.00-15.15 ч;
 • Кв. „Виница“, сградата на кметство „Приморски“, работно време с граждани: 9.00-17.00 ч. с почивки от 10.30-10.45 ч; 12.30-13.00 ч; 15.15-15.30 ч;

 

За удобство на гражданите съществува възможност за плащане на местни данъци и такси по следните начини:

“ЦКБ” АД – КЛОН ВАРНА

IBAN- BG 49 CECB 9790 8462 15 00 00

BIC CECBBGSF

 

Код за вид плащане  Основание за плащане

 • 44 14 00           Патентен данък и лихви върху него
 • 44 21 00           Данък върху недвижимите имоти и лихви върху него
 • 44 22 00           Данък върху наследствата и лихви върху него
 • 44 23 00           Данък върху превозните средства и лихви върху него
 • 44 24 00          Такса за битови отпадъци и лихви върху нея
 • 44 25 00       Данък при придобиване на имущества по дарения и възмезден начин и лихви върху него
 • 44 28 00          Туристически данък
 • 44 34 00          Други данъци и лихви върху тях - /недобори пътен данък /
 • 44 65 00          Приходи от глоби и санкции
 • 44 80 07          Такси за административни услуги
 • 44 80 13          Такси за притежаване на куче

17 проекта на Варна

85,6 млн. лв. по ОП „Региони в растеж“ привлечени за Варна

85,6 млн. лв. по ОП „Региони в растеж“ привлечени за Варна

Инвестиционната програма по ОП „Региони в растеж 2014-2020“, по която ще работи Община Варна, е на обща стойност 127,7 млн. лв., от които 85,6...
още виж всички
Сервизна информация

10.07.2020 | 15:54

Съобщение

По нареждане на РЗИ-Варна - поради положителни проби за Covid-19 на деца и служители от персонала на ДГ№34 “Лястовичка“ днес 10.07.2020г. детското заведение не работи. Децата и персоналът ще бъдат...
виж всички