Навигация

20Окт


Изтегли изображение: [1] 

Приключиха летните ремонтни в общинските училища и детски градини във Варна

09.09.2021 | 15:23

Приключиха летните ремонтни дейности в общинските училища и детски градини, съобщиха от дирекция „Образование и младежки дейности“ към Община Варна. В момента се работи по обновяване или поставяне на нова хоризонталната и вертикална улична маркировка района на образователните институции.

 

Сред по-мащабните изпълнени ремонти в училища са на отоплителните инсталации в ОУ „Ст. Караджа“, IV ЕГ "Фредерик Жолио-Кюри", СУ "Гео Милев"; СУ "Любен Каравелов"; На покривни конструкции, фасади, дограми, физкултурни салони в ОУ „Панайот Волов, ОУ „Капитан П. Войвода“,  ОУ „Ан. Кънчев“, "Св. Св. Кирил и Методий", СУЕО „Ал. С. Пушкин“, ОУ „Черноризец Храбър", ОУ „Хр. Смирненски”- с. Тополи и ОУ “П. Евтимий“. Ремонт и обзавеждане на помещения са извършени в III ПМГ "Акад. Методий Попов"; ОУ "Георги Сава Раковски";  СУ "Свети Климент Охридски“ и други. Облагородяване на дворното пространство е направено в Общинския детски комплекс във Варна.

 

Ремонтни дейности са извършени и в 10 детски градини, сред които ДГ „Българче“, където е обновен приземния етаж, поставена е нова ограда; в ДГ "Бриз" е подменена дограма и обзавеждане на стаи; в ДГ "Карамфилче" е завършен текущ ремонти на старата сграда, а в ДГ "Мечо Пух" и ДГ „Приказка“ - на санитарни помещения и на покрива. Приключва основният ремонт на бившата сграда на Дом „Другарче“, като част от ДГ „Д-р П. Берон“. 

 

След  изграждането на стая за ерготерапия в Центъра за специални образователни потребности продължава работата по адаптиране на средата - подготвя се  кабинет Монтесори и стая за арт-терапия. Поставено ще бъде и LED осветление. В Средношколско общежитие "Михаил Колони" бе извършена подмяна на пана по оградата, поставена е нова портална врата, извършен е ремонт на санитарни помещения. 

17 проекта на Варна

85,6 млн. лв. по ОП „Региони в растеж“ привлечени за Варна

85,6 млн. лв. по ОП „Региони в растеж“ привлечени за Варна

Инвестиционната програма по ОП „Региони в растеж 2014-2020“, по която ще работи Община Варна, е на обща стойност 127,7 млн. лв., от които 85,6...
още виж всички
Сервизна информация

19.10.2021 | 14:36

Съобщение

В срок до 30.11.2021 г. задължените лица могат да подадат декларация за 2022 г., в случаите когато размерът на таксата се определя според количеството на битовите отпадъци, съобщават от дирекция...
виж всички