Навигация

30Май


Изтегли изображение: [1] 

Пролетно почистване ще се проведе на 25 март

24.03.2023 | 13:47

На 25-ти март (събота) на територията на община Варна ще се проведе пролетно почистване. Приоритет ще бъдат паркове, междублокови пространства, детски и спортни площадки, други обществени територии, съобщиха от дирекция „Екология и опазване на околната среда“. Приканват се граждани, фирми, неправителствени организации да се включат в инициативата.

 

Събраните от почистването смесени битови отпадъци трябва да се поставят в чували в/до съдовете за битови отпадъци, а събраните опаковки следва да се поставят в съдовете за разделно събиране. В съдовете не трябва да се изхвърлят строителни отпадъци, излезли от употреба гуми и електрически уреди.

 

Помощни материали (ръкавици и чували) могат да бъдат получени на място в администрациите по райони и населени места, като е необходимо предварително да се уточни датата и начина на получаването им, на посочените по-долу телефони всеки работен ден от 08:30 до 17:00 часа.


 
Отдел “Контрол и опазване чистотата на обществените територии”, дирекция „Екология и опазване на околната среда, при Община Варна – 052/820 152
 
Еколози район “Одесос” – 052/612 877
 
Еколози район “Приморски” – 052/359 158
 
Еколози район „Младост“ – 052/820 784
 
Еколози район “Аспарухово” – 052/370 130
 
Еколози район „Владислав Варненчик“ – 052/575 720
 
Еколози км. „Звездица“ – 052/820 793
 
Еколози км. „Тополи“ – 052/741 003
 
Еколози км. „Казашко“ – 052/820 664
 
Еколози км. „Константиново“ – 052/820 797
 
Еколози км. „Каменар“ – 052/671 323

18 проекта на Варна

 Представят Плана за интегрирано развитие на Варна в ОбС

Представят Плана за интегрирано развитие на Варна в ОбС

Планът за интегрирано развитие на Община Варна за периода 2021-2027 г. (ПИРО), който е основният стратегически документ за управление на общината...
още виж всички
Сервизна информация

23.05.2023 | 11:54

Съобщение

Съобщение Във връзка с тържествено честване и шествието на 24-ти май ще бъде преустановено движението на автомобили в централната градска част както следва: От 7.50 ч. до...
виж всички