Навигация

20Юни


Изтегли изображение: [1]  [2]  [3]  [4] 

Обучението в електронна среда и STEM обсъждаха на Международния образователен форум във Варна

09.06.2021 | 16:47

Процесите в училищното образование, свързани с дигитализацията и иновациите бяха дискутирани във втория ден на Първия международен образователен онлайн форум „Дигитализация и иновации в образованието и науката“, организиран от Община Варна, съобщават от дирекция „Образование и младежки дейности“. 

 

Панелът „Предизвикателства при управлението и контрола на процесите в образователната институция в дигитална среда“ бе с модератор  Мариана Банчева. С презентации се включиха д-р Катерина Василева от ОУ „Екзарх Антим I“, град Пловдив, която представи темата „Организация и управление на обучението от разстояние в електронна среда в начален и прогимназиален етап“, директорът на ПГЧЕ „Васил Левски“, град Бургас-госпожа Весела Иванова по темата „Предизвикателства при управлението и контрола на образователния процес в гимназия за чужди езици „В. Левски в дигитална среда“. Презентацията "Дигитален скок в българското образование" бе представена от Елисавета Якимова –Регионален мениджър, Център за творческо обучение.

 

Вторият панел беше открит от модератора Свежина Димитрова –директор на НАОП „Н. Коперник“-Варна, а темата беше „Обучението в STEM/STE/A/M среда“. Темата предизвика голям интерес сред участниците в страната и чужбина. От ЦЕРН се включи Зорница Захариева – мениджър Планиране на ресурси и бюджетиране на сектор МО с презентация: „STEM програми за обучение и предоставени възможности за български ученици и учители в ЦЕРН“. От Брюксел се включи  Агеда Грас -Веласкес, началник отдел „Научно образование“ в Европейската училищна мрежа с презентацията „Подпомагане на учителите за подготовка на учениците за професионално развитие“. Проф. д-р Румяна Папанчева от Университета „Проф. д-р Ас. Златаров“ - Бургас участва с презентацията „STEM в образованието - практически умения и практически решения". Своята презентацията „Иновативни STEM инициативи и практики“ представи доц. Галина Момчева от ВСУ „Ч. Храбър“.

 

След обяд форумът продължи с панела „Дигитализацията и предизвикателствата пред професионалното образование“, с модератор Жечка Георгиева-директор на ВТГ „Г.С. Раковски. Панелистите Петя Евтимова от Фондация „Модерно образование“ – София; Константин Костадинов –директор на ПГ по вътрешна архитектура и дървообработване „Хр. Ботев“- Пловдив; Мария Георгиева-директор на Професионалната гимназия по горско стопанство и дървообработване „Н. Хайтов“ - Варна; Павел Димов –управител на МОС Роботикс; Людмила Начева – директор на Професионалната гимназия по текстил и моден дизайн-Варна: Николинка Личева –директор на ПГ по туризъм „Ал. Константинов“- Плевен; Недрет Касим от ПГ по дървообработване и строителство „Цар Иван Асен II“-Хасково и Деан Василев –директор на ПГИ „Д-р Иван Богоров“- Варна представят основната тема през опита на своите училища. В дискусиите се разискват проблеми, свързани с обучение по професионална подготовка в условията на обучението от разстояние в електронна среда и дигиталните предизвикателства; връзката с практиката, стимулирането на креативното мислене и постиженията на учениците чрез иновации.


На платформата бяха споделени практики за обучение в електронна среда от разстояние и STEM/STE/A/M среда  от училища от община Варна. Дискусиите протекоха с акцент  на споделените  практики и се даде възможност учителите да  споделят и да обменят  идеи за тяхната работа. Дигиталната трансформация налага промени и нови подходи в администрирането и организирането на ученето чрез различни технологии. Използването на технологиите като платформа за ефективна организация, управление и реализиране на образователния процес, в помощ на търсенията на съвременното поколение,  което в настоящия етап има възможност да използва различни средства, за организиране на  собственото си учене, което следва техните образователни потребности. Усилията на всички участници в процеса трябва да бъдат насочени за трансформацията на информацията в знания. Представени бяха и Google Workspace за образованието и управление на училищни процеси в облак, Chromebook и LEGO за образованието.

17 проекта на Варна

85,6 млн. лв. по ОП „Региони в растеж“ привлечени за Варна

85,6 млн. лв. по ОП „Региони в растеж“ привлечени за Варна

Инвестиционната програма по ОП „Региони в растеж 2014-2020“, по която ще работи Община Варна, е на обща стойност 127,7 млн. лв., от които 85,6...
още виж всички
Сервизна информация

20.06.2021 | 11:38

Съобщение

Предприемат се необходимите действия по възстановяването на стара подпорна стена на бул. “Янош Хуняди”- край паркинга срещу блок 6.Част от нея е пропаднала след валежите  снощи. На място веднага...
виж всички