Навигация

17Май


Изтегли изображение: [1] 

Община Варна започна набиране на младежки проекти

29.04.2021 | 14:17

За седемнадесета поредна година дирекция „Образование имладежки дейности“ към Община Варна ще финансира младежки проекти на неправителствениорганизации по програма „Младежки дейности”. Могат да кандидатстват организации, които са регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел в обществена полза, национално представени младежки организации (с клон или секция на територията на община Варна).

 

Приоритетите тази година са - младежко  предприемачество; опазване на околната среда; здравословен начин на живот. Всяка неправителственаорганизация има право да кандидатства с едно проектно предложение на стойност до 8 000 лв. То трябва да е с продължителност - минимум три месеца и да обхваща  периода от 1-ви юли до 15-ти октомври 2021 г.

 

Електронната платформа за подаване на проектни предложения e достъпна на https://platform.is-vn.bg/. На платформата са публикувани - Наредба за условията и реда за финансово подпомаганена младежки проекти; указания за подаване и отчитане на проектните предложения;всички изискуеми документи за кандидатстване по дейност „Младежки проекти 2021”. Срокът за кандидатстване е до 23:59 часа на 16-ти май 2021 г.

17 проекта на Варна

85,6 млн. лв. по ОП „Региони в растеж“ привлечени за Варна

85,6 млн. лв. по ОП „Региони в растеж“ привлечени за Варна

Инвестиционната програма по ОП „Региони в растеж 2014-2020“, по която ще работи Община Варна, е на обща стойност 127,7 млн. лв., от които 85,6...
още виж всички
Сервизна информация

13.05.2021 | 17:24

Съобщение

Във връзка с провеждане на традиционното автомобилно състезание „Рали България 2021“ и състезание „Най-добър млад шофьор на България“, на 14.05.2021 г. от 10 ч. до финала на състезанието (около...
виж всички