Навигация

20Окт


Изтегли изображение: [1] 

Община Варна обявява конкурс за изработване на концепция за младежкия фестивал FUNCITY +

03.08.2021 | 10:56

Община Варна обявява конкурс за изработване на концепция за реализиране на младежкия фестивал FUNCITY+ за 2022 г. Целта на конкурса е да се стимулира развитието и обогатяването на културния живот на младите хора. В конкурса могат да участват организации, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел в обществена полза, национално представени младежки организации (с клон или секция на територията на община Варна), осъществяващи дейност в града. Концепцията трябва да предлага предпочитан формат от младите хора и дейности, обхващащи различните сфери на музикалното, танцовото, театралното, приложното  изкуства, както и спортни, арт занимания и др.

Младежкият фестивал FUNCITY+ се провежда ежегодно в град Варна в периода юли - август. Той е с продължителност до 3 дни и няма конкурсен характер. Проявата се финансира със средства от бюджета на дирекция „Образование и младежки дейности“ към Община Варна.

 

Отличената в конкурса концепция трябва да отговаря за цялостното реализиране на фестивала - организация, подготовка и провеждане, както и администриране, реклама, набиране на участници, програма. При обективна невъзможност или отказ на някой от одобрените кандидати да сключи договор да изпълнява задълженията си на организатор на фестивала, Община Варна има право да покани следващия класиран кандидат за сключване на договор за реализиране на фестивала.

 

Оценяването и класирането на постъпилите предложения се извършва от петчленна комисия, съставена от експерти при дирекция „Образование и младежки дейности“.

Крайният срок за предаване на заявление (по образец) и концепция е 20-и август в деловодството на Община Варна, до Директора на дирекция „Образование и младежки дейности“. За повече информация телефони: 052/820 801; 052/820 804; 052/820 805

 

Заявление може да се намери на адрес : www.varnanamladite.com

Тази година фестивалът ще се проведе в периода 12-13 август.

 

17 проекта на Варна

85,6 млн. лв. по ОП „Региони в растеж“ привлечени за Варна

85,6 млн. лв. по ОП „Региони в растеж“ привлечени за Варна

Инвестиционната програма по ОП „Региони в растеж 2014-2020“, по която ще работи Община Варна, е на обща стойност 127,7 млн. лв., от които 85,6...
още виж всички
Сервизна информация

19.10.2021 | 14:36

Съобщение

В срок до 30.11.2021 г. задължените лица могат да подадат декларация за 2022 г., в случаите когато размерът на таксата се определя според количеството на битовите отпадъци, съобщават от дирекция...
виж всички