Навигация

20Юни


Изтегли изображение: [1]  [2] 

Експерти обсъдиха проблемите на децата в риск

09.06.2021 | 16:59

Професионална среща на тема: „Детските противообществените прояви и правонарушения - нови предизвикателства“, организирана от дирекция „Превенции“ към Община Варна и Общинската комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните бе проведена днес. В нея участваха представители на централната и местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните от област Варна, както и представители на институциите, работещи с деца в риск.

 

Акценти в програмата бяха теми като "Анализ и правна рамка на дейността на комисиите в условията на социална изолация", "Дистанционна работа с деца, поставени под надзор на обществен възпитател ", представяне на дигитална платформа за превенция на рисковото поведение на деца. Участниците обсъдиха резултатите от кампаниите: „Не шофирай, ако си пил!”  и „Без дрога на пътя: Последната магистрала“. Беше представен и информационен бюлетин „Обзор на наблюдаваните тенденциите, свързани с употребата на наркотични вещества, разпространението на ХИВ/СПИН, детските противообществените прояви и правонарушения и трафика на хора – Варна 2020“, който е достъпен на сайта www.prevencii.com

17 проекта на Варна

85,6 млн. лв. по ОП „Региони в растеж“ привлечени за Варна

85,6 млн. лв. по ОП „Региони в растеж“ привлечени за Варна

Инвестиционната програма по ОП „Региони в растеж 2014-2020“, по която ще работи Община Варна, е на обща стойност 127,7 млн. лв., от които 85,6...
още виж всички
Сервизна информация

20.06.2021 | 11:38

Съобщение

Предприемат се необходимите действия по възстановяването на стара подпорна стена на бул. “Янош Хуняди”- край паркинга срещу блок 6.Част от нея е пропаднала след валежите  снощи. На място веднага...
виж всички