Навигация

24Сеп


Изтегли изображение: [1] 

Започна набирането на младежки проекти за 2023 година

08.06.2023 | 16:45

Започна набирането на проекти за 2023 година по програма „Младежки дейности” на Община Варна. С приоритет тази година ще се финансират проекти за младежко предприемачество; опазване на околната среда; здравословен начин на живот/дейности на открито, съобщиха от дирекция „Образование и младежки дейности“ към Община Варна.


С инициативи могат да кандидатстват организации, които са регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел в обществена полза, национално представени младежки организации (с клон или секция на територията на община Варна ), осъществяващи дейността си на територията на община.  


Всяко НПО има право да кандидатства с едно проектно предложение на стойност до 8 000 лв. То трябва да е с продължителност - минимум три месеца и да обхваща периода от 15 юли до 15 октомври 2023 г.


Електронната платформа ще бъде отворена за подаване на проектни предложения и достъпна на сайта www.varnanamladite.com до 23:59 часа на 15 юни 2023 г.


На нея са публикувани: Наредба за условията и реда за финансово подпомагане на младежки проекти, реализирани от неправителствени организации по програма „Младежки дейности” на Община Варна; Указания за подаване и отчитане на проектните предложения; Всички изискуеми документи за кандидатстване по дейност „Младежки проекти 2023”.


За деветнадесета година се финансират проекти на неправителствени организации, съгласно Наредбата за условията и реда за финансово подпомагане на младежки проекти, приети с решение на Общинския съвет.

18 проекта на Варна

 Представят Плана за интегрирано развитие на Варна в ОбС

Представят Плана за интегрирано развитие на Варна в ОбС

Планът за интегрирано развитие на Община Варна за периода 2021-2027 г. (ПИРО), който е основният стратегически документ за управление на общината...
още виж всички
Сервизна информация

21.09.2023 | 16:32

Съобщение

Във връзка с инициативите по повод Европейския ден без автомобили, на 22 септември от 08:00 ч. до 22:00 ч. ще бъде преустановено движението  по цялата дължина на ул. „Охрид“ и по ул. „Цариброд“, в...
виж всички