Навигация

20Март


Изтегли изображение: [1]  [2]  [3] 

Съвет по въпросите на социалните услуги започна работа към Община Варна

13.12.2022 | 14:53

Съветът по въпросите на социалните услуги, създаден в изпълнение на Закона за социалните услуги и приет с решение на Общинския съвет, проведе своето първо заседание днес. Председател на структурата е кметът на града Иван Портних, а зам.-председатели Коста Базитов – зам.-кмет, и Таня Василева – директор на дирекция „Социални дейности“ в Община Варна. В него участват представители на различни институции - дирекция „Социално подпомагане“, Регионалната дирекция за социално подпомагане, Регионалната здравна инспекция, неправителствени организации, които предоставят социални услуги, Регионалният инспекторат по образованието, Техническият университет, Медицинският университет, ОД на МВР. 


Заседанието бе открито от кмета Иван Портних, който приветства участниците и заяви, че Община Варна ще бъде активен партньор за развитие на социалните услуги и тяхната ефективност за най-уязвимите граждани на Варна.  Той припомни, че в момента в морската столица се изпълняват 59 социални услуги с 3 378 места, от които 914 са за деца, с над 900 специалисти - социални работници, психолози, логопеди, специални и социални педагози, възпитатели, медицински сестри и обслужващ персонал.

18 проекта на Варна

 Представят Плана за интегрирано развитие на Варна в ОбС

Представят Плана за интегрирано развитие на Варна в ОбС

Планът за интегрирано развитие на Община Варна за периода 2021-2027 г. (ПИРО), който е основният стратегически документ за управление на общината...
още виж всички
Сервизна информация

02.03.2023 | 17:08

Съобщение

Във връзка с тържественото честване на 145 години от Освобождението на България и издигането на националния флаг, на 03.03.2023 г в интервала от 9:45 часа до приключване на мероприятието /около...
виж всички