Навигация

27Март


Изтегли изображение: [1]  [2]  [3] 

Пролетно почистване ще се проведе на 25 март

16.03.2023 | 11:06

На 25-ти март (събота) на територията на община Варна ще се проведе пролетно почистване. Приоритет ще бъдат паркове, междублокови пространства, детски и спортни площадки, други обществени територии, съобщиха от дирекция „Екология и опазване на околната среда“. Приканват се граждани, фирми, неправителствени организации да се включат в инициативата.


Събраните от почистването смесени битови отпадъци трябва да се поставят в чували в/до съдовете за битови отпадъци, а събраните опаковки следва да се поставят в съдовете за разделно събиране. В съдовете не трябва да се изхвърлят строителни отпадъци, излезли от употреба гуми и електрически уреди.


Помощни материали (ръкавици и чували) могат да бъдат получени на място в администрациите по райони и населени места, като е необходимо предварително да се уточни датата и начина на получаването им, на посочените по-долу телефони всеки работен ден от 08:30 до 17:00 часа.

 

Отдел “Контрол и опазване чистотата на обществените територии”, дирекция „Екология и опазване на околната среда, при Община Варна – 052/820 152

 

Еколози район “Одесос” – 052/612 877

 

Еколози район “Приморски” – 052/359 158

 

Еколози район „Младост“ – 052/820 784

 

Еколози район “Аспарухово” – 052/370 130

 

Еколози район „Владислав Варненчик“ – 052/575 720

 

Еколози км. „Звездица“ – 052/820 793

 

Еколози км. „Тополи“ – 052/741 003

 

Еколози км. „Казашко“ – 052/820 664

 

Еколози км. „Константиново“ – 052/820 797

 

Еколози км. „Каменар“ – 052/671 323

18 проекта на Варна

 Представят Плана за интегрирано развитие на Варна в ОбС

Представят Плана за интегрирано развитие на Варна в ОбС

Планът за интегрирано развитие на Община Варна за периода 2021-2027 г. (ПИРО), който е основният стратегически документ за управление на общината...
още виж всички
Сервизна информация

24.03.2023 | 16:34

Съобщение

Във връзка с тържественото отбелязване на 110 годишнината от превземането на Одринската крепост от Българската армия по време на Освободителната Балканска война, на 26.03.2023 г. от 10:30 ч. до...
виж всички