Навигация

20Март


Изтегли изображение: [1]  [2]  [3] 

Повишават възнагражденията на 344 социални работници във Варна

13.12.2022 | 11:53

Нов Колективен трудов договор в сферата на социалните услуги за периода 2022-2024 година подписаха днес кметът на Община Варна Иван Портних, Васко Василев, председател на КТ "Подкрепа" - Варна  и Веселин Рашев, председател на СБУ – Варна.


„Днес направихме поредната стъпка към утвърждаване на сътрудничеството между Община Варна и синдикатите. С подписването на Колективния трудов договор в сферата на социалните дейности Община Варна се доказа за пореден път като сигурен и коректен партньор. В днешните дни на икономически изпитания тази подкрепа е от изключително важно значение за хората, ангажирани с реализацията на социалната политика на Община Варна, която е най-мащабната в страната!“, заяви кметът Иван Портних.


През 2022 г. увеличението на заплатите в сектора е средно с 25%. Средната работна заплата към 30.11.2022 г. във второстепенните разпоредители в функция V “Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ – държавни дейности е 1 397 лв., а за местни дейности е 1 316 лв.
Новите придобивки в КТД се отнасят за 6 второстепенни разпоредители, които управлява 20 социални услуги,  в които са ангажирани 344 социални работници, обясни Таня Василева, директор на дирекция „Социални дейности“ в Община Варна.


Договорени отново са размерът на допълнителното месечно трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит от 1.5% върху основното трудово възнаграждение. На работниците и служителите, членове на синдикатите, изплащане по една минимална работна заплата за страната за Световния ден на социалната работа, както и до една минимална работна заплата за коледните празници при финансова възможност.


Договорен е и по-висок размер на допълнителното възнаграждение за всеки отработен нощен час или част от него в интервала между 22.00 и 6.00 часа на работниците и служителите да се изплаща допълнително трудово възнаграждения в размер на 0,15 % от МРЗ за страната.
В хипотезата на чл.222, ал.3 от Кодекса на труда, за работещите в системата на социалните дейности, Община Варна осигурява допълнително обезщетение в размер на една работна заплата.


В момента на територията на община Варна се изпълняват 59 социални услуги. Общият им е капацитет е 3 378 места, от които 914 места за деца. На територията на община Варна са заети над 900 специалисти - социални работници, психолози, логопеди, специални и социални педагози, възпитатели, медицински сестри и обслужващ персонал.


„Доверието между нас е изградено в годините, за което сърдечно благодаря на кмета за доброто сътрудничество“, заяви Васил Василев.

 

Веселин Рашев припомни, че доброто социално партньорство между общината и синдикатите е традиционно и се надгражда всяка година.  

18 проекта на Варна

 Представят Плана за интегрирано развитие на Варна в ОбС

Представят Плана за интегрирано развитие на Варна в ОбС

Планът за интегрирано развитие на Община Варна за периода 2021-2027 г. (ПИРО), който е основният стратегически документ за управление на общината...
още виж всички
Сервизна информация

02.03.2023 | 17:08

Съобщение

Във връзка с тържественото честване на 145 години от Освобождението на България и издигането на националния флаг, на 03.03.2023 г в интервала от 9:45 часа до приключване на мероприятието /около...
виж всички