Навигация

20Март


Изтегли изображение: [1]  [2]  [3] 

Над 2000 лица бяха обхванати от проекта „Патронажна грижа +“

30.12.2022 | 10:52

Над 2000 лица бяха обхванати от проекта „Патронажна грижа +“, който се реализира през настоящата 2022 година, по приоритетна ос „Подкрепа за преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Проектът предостави интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда на възрастни хора и на лица с увреждания, както и подкрепа за лица ползващи социални услуги. Това стана ясно днес на пресконференция в община Варна с участието на Коста Базитов – зам.-кмет, Таня Василева - директор на дирекция „Социални дейности“, Ивелина Кирилова - ръководител на проекта и екипът, участващ в реализирането му.

 

Проектът се реализира в две направления. 
По първото направление - патронажна грижа, екип от специалисти и помощен персонал с обща численост 44 човека осигуриха здравно-социални услуги за 512 лица – хора с увреждания, възрастни хора в невъзможност от самообслужване и лица поставени под карантина.

 

По второто направление са изпълнени мерки за опазване на здравето на 1 091 потребители на социални услуги - домове за стари хора, центрове за настаняване от семеен тип, центрове за социална рехабилитация и интеграция и други. За предоставянето им са били ангажирани 434 души персонал. Закупена е допълнителна компютърна техника – 65 лаптопа и 9 настолни компютъра, за предоставяне, при необходимост, на услугите дистанционно. 

 

Настоящият проект осигури устойчивост на предлаганите до този момент услуги по друг проект - "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания на територията на община Варна - Компонент 2". През 2023 година, грижата за уязвимите групи ще продължи и с нов проект, по който Община Варна вече е одобрена, обясни Кирилова. 

18 проекта на Варна

 Представят Плана за интегрирано развитие на Варна в ОбС

Представят Плана за интегрирано развитие на Варна в ОбС

Планът за интегрирано развитие на Община Варна за периода 2021-2027 г. (ПИРО), който е основният стратегически документ за управление на общината...
още виж всички
Сервизна информация

02.03.2023 | 17:08

Съобщение

Във връзка с тържественото честване на 145 години от Освобождението на България и издигането на националния флаг, на 03.03.2023 г в интервала от 9:45 часа до приключване на мероприятието /около...
виж всички