Навигация

17Апр


Изтегли изображение: [1] 

Община Варна организира информационен ден за проектите по „Интегрирано градско развитие“

01.04.2024 | 15:48

Събитието ще се проведе на 11 април, четвъртък, от 14:00 часа в Юнашкия салон


Кандидати по процедурата могат да бъдат представители на бизнеса, държавни органи, училища, ВУЗ-ове, лечебни заведения, културни институти, неправителствени организации и други


Община Варна организира информационен ден, за да разясни условията и  указанията за кандидатстване с проектни идеи по приоритет 1 „Интегрирано градско развитие“ на програмата за европейско финансиране „Развитие на регионите“ 2021-2027 г. 


Събитието ще се проведе на 11 април, четвъртък, от 14:00 часа в Юнашкия салон. 


Кандидати по процедурата могат да бъдат представители на бизнеса, държавни органи, училища, ВУЗ-ове, лечебни заведения, културни институти, неправителствени организации и други. 


Бюджетът на безвъзмездната финансова помощ по програмата е в размер на 58,5 млн. лв. и ще бъде използван за финансирането на проектни предложения, реализирани на територията на цялата община или съседните общини, в изпълнение на Плана за интегрирано развитие на Община Варна 2021-2027 г. (ПИРО).


Допустимите дейности са свързани с инфраструктурни мерки за насърчаване на икономическата активност, енергийна ефективност на жилищни и нежилищни сгради, устойчива мобилност, пътна инфраструктура, функционални връзки и пътна безопасност, зелена градска инфраструктура и сигурност в обществени пространства, образователна инфраструктура, здравна инфраструктура, социална инфраструктура, жилищно настаняване, култура, спорт и туризъм.


Крайният срок за подаване на проектни идеи е 09.05.2024 г., 17:30 часа, на адрес - delovodstvo@varna.bg. Проектни идеи, постъпили след този срок, няма да бъдат разглеждани. 


Пълният пакет документи за кандидатстване, указания, както и детайлна информация за допустимите дейности са публикувани на следните адреси: bgregio.eu, както и на сайта на Община Варна - https://varna.bg/bg/2363

 

19 проекта на Варна

Кметът Благомир Коцев подписа проекти за над 14,5 милиона лева за нови сгради, корпуси и пристройки на училища, детски градини и ясла

Кметът Благомир Коцев подписа проекти за над 14,5 милиона лева за нови сгради, корпуси и пристройки на училища, детски градини и ясла

Кметът на Община Варна Благомир Коцев подписа документите за кандидатстване по програмата на Министерството на образованието и науката...
още виж всички
Сервизна информация

29.01.2024 | 14:43

След ремонта на бул. „Христо Смирненски“ пред Професионалната гимназия по компютърно моделиране ще има повдигната пешеходна пътека

Повдигната пешеходна пътека ще бъде поставена пред Професионалната гимназия по компютърно моделиране и компютърни системи “Благовест Сендов” във Варна. Това е решението на проектантите на бул....
виж всички