Навигация

25Май


Изтегли изображение: [1] 

Община Варна обяви конкурс за две щатни бройки за длъжността Главен юрисконсулт в дирекция “Правно-нормативно обслужване”

19.04.2024 | 09:52

Община Варна обяви конкурс за заемане на две щатни бройки на длъжността Главен юрисконсулт в дирекция “Правно-нормативно обслужване”. Минималните и специфични изисквания към кандидатите са: степен на завършено образование – магистър, професионална област - право, 3 години професионален опит или придобит ранг IV младши.
Конкурсът за заемане на длъжността ще се проведе чрез решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността и интервю.  


Документи за участие в процедурата трябва да се представят в срок до 17:30 часа на 29.04.2024 г. на адрес: гр. Варна, бул. “Осми Приморски полк” №43, в отдел “Управление на човешките ресурси и вътрешен административен контрол”, ет. 4, ст. 409, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители. Документите може да се подават по електронен път на адрес padimitrova@varna.bg, като заявлението и декларацията следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.


Списъците на допуснатите и недопуснатите кандидати и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват на интернет страницата и на информационното табло на Община Варна в регламентираните от законодателството срокове.


За информация: адрес - бул. “Осми Приморски полк” №43; отдел “Управление на човешките ресурси и вътрешен административен контрол” към дирекция “Управление на човешките ресурси и административни услуги”; http://www.varna.bg/; Телефон за контакт - 052/820 294; Лице за контакт - Преслава Димитрова. 


За допълнителна информация за необходимите документи и спецификата на длъжността: https://www.varna.bg/bg/2404

 

19 проекта на Варна

Кметът Благомир Коцев подписа проекти за над 14,5 милиона лева за нови сгради, корпуси и пристройки на училища, детски градини и ясла

Кметът Благомир Коцев подписа проекти за над 14,5 милиона лева за нови сгради, корпуси и пристройки на училища, детски градини и ясла

Кметът на Община Варна Благомир Коцев подписа документите за кандидатстване по програмата на Министерството на образованието и науката...
още виж всички
Сервизна информация

29.01.2024 | 14:43

След ремонта на бул. „Христо Смирненски“ пред Професионалната гимназия по компютърно моделиране ще има повдигната пешеходна пътека

Повдигната пешеходна пътека ще бъде поставена пред Професионалната гимназия по компютърно моделиране и компютърни системи “Благовест Сендов” във Варна. Това е решението на проектантите на бул....
виж всички