Навигация

23Юли


Изтегли изображение: [1] 

Кметът Благомир Коцев нареди еколозите към Община Варна и районните кметства да извършват масови проверки за нерегламентираното изхвърляне на боклук

04.06.2024 | 14:20

Строг контрол ще се осъществява върху сметопочистващата фирма, търговски обекти и недобросъвестни граждани на територията на община Варна

 

Кметът на Варна Благомир Коцев нареди всички еколози, които работят в Община Варна и районните кметства, да бъдат на терен и да извършват проверки за нерегламентирано изхвърляне на отпадъци. Ще се проверява дейността на сметопочистващата фирма, както и нерегламентираното изхвърляне на отпадъци от страна на търговски обекти и граждани. Целта е да се спре замърсяването около контейнерите за смет. Практиката показва, че много често те са празни, а боклукът е разсипан отвън, коментират от сметопочистващата фирма.

 

Еколозите ще следят за това търговските обекти да изхвърлят боклука си само в определените за целта съдове. Строг контрол ще се осъществява както върху тях, така и над недобросъвестните граждани.

 

Кметът Коцев припомни, че Община Варна въвежда нов график, по който гражданите да изхвърлят едрогабаритни отпадъци (ЕГО), като мебели и друга покъщнина. Нови правила се обмислят и за строителния отпадък при извършването на ремонтни дейности от домакинствата, както и за зеления отпадък от дворове и градини.

 

Припомняме, че съгласно Наредба за управление на отпадъците на територията на община Варна, се забранява:

 

- Замърсяването с отпадъци на улици, площади, зони за отдих, тревни площи, междублокови пространства, както и изхвърляне на отпадъци на неразрешени за това места;

- Изхвърлянето на отпадъци извън предназначените за целта специализирани съдове и замърсяване на пространството около тях;

- Изгарянето или друга форма на неконтролирано третиране на отпадъците;

- Изхвърлянето в съдовете за разделно събиране на отпадъци от опаковки, които не са с предварително намален обем;

- Изхвърлянето на плоско стъкло, стъкла от прозорци, огледала, съдове от керамика, порцелан, оловно и огнеупорно стъкло, както и електрически крушки и луминисцентни лампи в съдовете за събиране на отпадъци

- Изхвърлянето на битови отпадъци в съдовете за разделно събиране;

 

 

За строителните отпадъци е забранено:

 

- Изхвърлянето на строителни отпадъци на неразрешени за това места и създаване на незаконни сметища;

-Изхвърлянето на строителни отпадъци край пътища, пътеки, граници между имоти, кариери, речни корита и дерета;

- Изхвърлянето на строителни отпадъци в съдове, предназначени за събиране на други видове отпадъци и около тях.

 

За разделното събиране на отпадъци е забранено:

 

- Изхвърлянето на замърсени отпадъци от опаковки в съдовете за разделно събиране;

- Смесването на разделно събрани отпадъци от опаковки с други отпадъци по начин, затрудняващ последващото им рециклиране;

- Изхвърлянето на отпадъци от опаковки в съдовете за смесен битов отпадък;

- Изхвърлянето на отпадъци от опаковки извън съдовете за разделно събиране, дори когато са обемни;

- Изваждането на отпадъци от съдовете за разделното им събиране.

 

 

19 проекта на Варна

Кметът Благомир Коцев подписа проекти за над 14,5 милиона лева за нови сгради, корпуси и пристройки на училища, детски градини и ясла

Кметът Благомир Коцев подписа проекти за над 14,5 милиона лева за нови сгради, корпуси и пристройки на училища, детски градини и ясла

Кметът на Община Варна Благомир Коцев подписа документите за кандидатстване по програмата на Министерството на образованието и науката...
още виж всички
Сервизна информация

29.01.2024 | 14:43

След ремонта на бул. „Христо Смирненски“ пред Професионалната гимназия по компютърно моделиране ще има повдигната пешеходна пътека

Повдигната пешеходна пътека ще бъде поставена пред Професионалната гимназия по компютърно моделиране и компютърни системи “Благовест Сендов” във Варна. Това е решението на проектантите на бул....
виж всички