Навигация

19Окт


Изтегли изображение: [1] 

224 свободни места за деца, подлежащи на задължителна предучилищна подготовка

26.08.2021 | 11:02
224 са свободните места за деца, подлежащи на задължителна предучилищна подготовка, съобщават от дирекция „Образование и младежки дейности“ към Община Варна. 191 от тях са в детските градини за малчугани от 4 до 6 години. Останалите 33 места, предвидени за деца на 6 години, са в училищата.  
 
Повече информация 
За детските градини: https://dg.uslugi.io/garden/article/35?reception=garden
За училищата: https://dg.uslugi.io/pg/news?reception=pg

17 проекта на Варна

85,6 млн. лв. по ОП „Региони в растеж“ привлечени за Варна

85,6 млн. лв. по ОП „Региони в растеж“ привлечени за Варна

Инвестиционната програма по ОП „Региони в растеж 2014-2020“, по която ще работи Община Варна, е на обща стойност 127,7 млн. лв., от които 85,6...
още виж всички
Сервизна информация

19.10.2021 | 14:36

Съобщение

В срок до 30.11.2021 г. задължените лица могат да подадат декларация за 2022 г., в случаите когато размерът на таксата се определя според количеството на битовите отпадъци, съобщават от дирекция...
виж всички