Навигация

19Юни


Изтегли изображение: [1] 

Полезна информация за ползване на карти и билети за пътуване с превозни средства на „Градски транспорт“ ЕАД

20.06.2022 | 16:47
Общественият интерес към ползване на различни видове превозни документи, осигуряващи правото на пътуване в обществения транспорт на община Варна, налага да бъде осигурена необходимата информираност за гражданите и гостите на град Варна, съобщават от ОП ТАСРУД. Одобрената от Общински съвет- Варна общинска транспортна схема е съобразена с одобрения от министъра на МРРБ Общ устройствен план, определящ строителните граници на населените места в обхвата на общината, в това число: град Варна, прилежащи села, селищни образувания и определените с решение на Министерски съвет курортни комплекси от национално значение: КК „Златни пясъци“ и КК „Св. Св. Константин и Елена“.
 
Със заповед на областния управител на Варна и съответното решение на Общински съвет - Варна е разпоредено разширение на общинската транспортна схема, като се включва и обслужването на част от община Аксаково, чрез автобусна линия № 409. Същата се обслужва на квотен принцип чрез общинската фирма „Градски транспорт“ ЕАД – квота на община Варна, и частната фирма „Ченсфилд-55“ ЕООД – квота на община Аксаково. Основната причина за разширяване на транспортната схема са ежедневните пътувания на ученици и работещи между двата общински центъра, като особено важно значение има и разположението на летище Варна на територията на община Аксаково.
 
 
Транспортната схема на община Варна се състои от градски автобусни и тролейбусни линии, осигуряващи обслужването на вътрешноградския транспорт, и междуселищни автобусни линии, обслужващи прилежащите към община Варна населени места - селата Тополи, Казашко, Каменар, Константиново, Звездица, местност Аладжа Манастир, курорта „Златни Пясъци“, местност Корабостроител /Крушките/. Всеки желаещ може да закупи свободна абонаментна карта за една градска линия, за всички градски линии, и/или за междуселищна линия/и. 
 
 
Картите за градските линии важат до последните спирки, определени със строителните граници в Общия устройствен план на града. 
Картите за крайградските линии важат от първа до последна спирка по маршрута на линията в съответното населено място.
 
 
Подробна информация за цените на картите е налична на сайта на общинското търговско дружество „Градски транспорт“ ЕАД - www.gtvarna.com, секция „Пунктове и цени“, подсекция „Превозни документи“.
Издадения превозен документ (карта) за една или всички градски линии важи от начална до крайна спирка на заявената от ползвателя на картата градска линия или за всички градски линии.
 
Ако пътник е със закупена абонамента карта за всички градски линии, но ползва автобус, чийто маршрут продължава извън строителните граници на град Варна, то тогава пътникът има ангажимент да разполага с карта за пътуване за междуселищни автобусни линии за съответното населено място, т.к. валидността на посочената карта за всички градски линии приключва на последно определена спирка в рамките на град Варна, или да закупи билет ( хартиен или електронен ) за времепътуване, което ще е достатъчно за достигане на крайната спирка на пътуване.
 
 
Направления на междуселищни автобусни линии, за които са определени последни спирки в границите на град Варна, са както следва:
Направление:
1. с. Тополи и с. Казашко - последна спирка „Пивоварен завод“
2. с. Константиново и с. Звездица - последна спирка „Чайка“
3. с. Каменар - последна спирка „Свежест“
4. КК „Златни пясъци“ - последна спирка „Чайка“ /Златни пясъци/
5. м. „Корабостроител“ /Крушките/ - последна спирка „Кантара“
6. м. „Аладжа манастир“ - последна спирка „Дом майка и дете-2 /Виница/
 
 
Друг вид удобен превозен документ е електронната предплатена карта на цена 10,00 лв. Същата може да бъде закупена от машините за продажба на билети и от пунктовете за продажба на карти. Предплатената карта поддържа времепътуване:
- до 60 минути на цена от 1,00 лв.;
- до 90 минути на цена от 1,50 лв.;
- целодневен режим на цена от 4,00 лв.
С тази карта може да се пътува по всяка автобусна или тролейбусна линия, както и до всяко населено място в рамките на община Варна, при условие, че бъде закупено времепътуване, което отговаря и е достатъчно, за да достигне пътника своята крайна точка на пътуване. Отговорност на пътника е да пътува с обществения транспорт с валиден превозен документ.
 
 
Друг вид превозен документ е абонаментната карта за пътуване на преференциални цени, която се издава на определена категория правоимащи лица – пенсионери, учащи се и лица с трайни увреждания. За тях правилата за ползване на картите по отделни направления са аналогични. Издават се за една линия или за всички линии, при спазване на същите условия за  ограничение до последна спирка в границите на града по съответното направление.
 
Друга актуална възможност за пътуване в обществения транспорт на община Варна е закупуване на превозен документ чрез мобилното приложение „TicketVarna“. Цените са определени за пътуване:
- до 60 минути на цена от 1,00 лв.;
- до 90 минути на цена от 1,50 лв.;
- целодневен режим на цена от 4,00 лв.
Закупуването на хартиен билет от машините за продажба на билети са на цени на база избрано времепътуване:
- до 60 минути на цена от 1,60 лв.;
- до 90 минути на цена от 2,40 лв.;
- за целодневен режим на цена от 4,00 лв. 
 
Препоръчваме на гражданите и гостите на гр. Варна, ползващи обществен транспорт, да си закупуват абонаментни и предплатени карти, както и да ползват мобилното приложение. 
Посочените цени на превозни документи са валидни единствено за обществения превоз на пътници, осъществяван от „Градски транспорт“ ЕАД.  
 
 
За линия № 409, обслужвана и от „Градски транспорт“ ЕАД, и от „Ченсфилд-55“ ЕООД, като част от областната транспортна схема на област Варна и елемент на разширената общинска транспортна схема, са валидни описаните по-горе условия, като се имат предвид следните спирки, определени като крайни, в рамките на които са валидни картите на всички градски линии:
- В посока гр. Аксаково – спирка „Летище“;
- В посока КК „Златни пясъци“ – спирка „Чайка/Златни пясъци/“ (в посока курортния комплекс/.
 
 
Последни новини
виж всички

19 проекта на Варна

Кметът Благомир Коцев подписа проекти за над 14,5 милиона лева за нови сгради, корпуси и пристройки на училища, детски градини и ясла

Кметът Благомир Коцев подписа проекти за над 14,5 милиона лева за нови сгради, корпуси и пристройки на училища, детски градини и ясла

Кметът на Община Варна Благомир Коцев подписа документите за кандидатстване по програмата на Министерството на образованието и науката...
още виж всички
Сервизна информация

29.01.2024 | 14:43

След ремонта на бул. „Христо Смирненски“ пред Професионалната гимназия по компютърно моделиране ще има повдигната пешеходна пътека

Повдигната пешеходна пътека ще бъде поставена пред Професионалната гимназия по компютърно моделиране и компютърни системи “Благовест Сендов” във Варна. Това е решението на проектантите на бул....
виж всички