Навигация

23Юли


Изтегли изображение: [1] 

ОБЩИНА ВАРНА - ОБЗОР ЗА 2022 Г.

11.01.2023 | 14:42

ФИНАНСОВА СТАБИЛНОСТ

През 2022 година Българската агенция за кредитен рейтинг /БАКР/ потвърди отново кредитния рейтинг на Варна: дългосрочен - /ВВВ/ перспектива: стабилна, краткосрочен - /А-3/ перспектива: стабилна. Рейтингът на общината е ограничен от рейтинга на Република България, положително влияние върху него би могло да окаже евентуално повишение на държавния рейтинг.

За 9-месечието на 2022 г. има ръст на приходите в бюджета на Община Варна спрямо същия период на миналата година.

Отчетът на приходите, общо за държавни и местни дейности, към края на септември е в размер на близо 283 млн. лева и спрямо 2021 г. процентът на изпълнение е 107%. Получените приходи за деветмесечието са с 18,3 млн. лева повече от тези за същия период на предходната година.

За 9-месечието се отчита увеличение на събираемостта при почти всички местни данъци и такси. Дори туристическият данък бележи добро изпълнение в размер на 3,8 млн. лева и е 1,45 млн. повече от събраните средства за 2021 г.

Община Варна завърши 2022 година без просрочени задължения.

 

ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ВАРНА

През 2022 г- бе приет План за интегрирано развитие на община Варна. Това е най-важният средносрочен стратегически документ, определящ приоритетите и посоката на развитие на региона за 7 години напред.

Той включва общо 292 проекта с 465 обекта, на обща стойност 2,856 млрд. лв. В приоритетния списък са 37 обекта, с обща индикативна стойност около 1 млрд. лв.

Пълен списък тук: https://planvarna.bg/wp-content/uploads/2022/05/prilozhenie-1-spisak-proekti-piro-varna.pdf

Чрез ПИРО Община Варна може да кандидатства за финансиране с безвъзмездна финансова помощ и/или финансов инструмент през програмен период 2021-2027 г. Основните приоритети до 2027 година са околна среда, икономическия растеж, подобряването на техническата и транспортната инфраструктура, образование.

 

 ИНФРАСТРУКТУРА

През 2022 г. бяха блокирани част от мащабните инфраструктурни проекти на Община Варна, поради липса на държавна подкрепа.

Община Варна реши да стартира тяхното изпълнени с помощ на дългови инструменти, одобрени от Общинския съвет:

- 12,6 млн. лв - за благоустрояване на междублокови пространства в район „Владислав Варненчик”.

-11 млн. лева - за реконструкция на улица „Девня”-  в участъка между булевардите „Атанас Москов” и „Република“.  

-5,7 млн. лева за ремонт на бул. „Атанас Москов” - от кръговото кръстовище под магазин „Метро” до улица „Кольо Фичето”.

 

 РАЙОН „ПРИМОРСКИ“:

17-ти микрорайон – (между бул. „Васил Левски“, бул. "Осми Приморски полк“, ул. „Царевец“ и ул. „Мир“).  Изграден нов кът за отдих до ул. „Царевец“, многофункционално игрище с баскетболни кошове и футболни врати, нови детски площадки. Обновени паркинги, изградени тротоари на ул. „Бор“ и ул. „Явор“, ул. „Д-р Анастасия Головина“, ул. „Зора“, ул. „Св. Ирина“, кътове за отдих и пешеходни алеи. Подменено улично осветление с енергоспестяващо. Изградени джобове за контейнери за отпадъци.

Основен ремонт на улици в 17 микрорайон -  ул. „Д-р Анастасия Головина“ и ул. „Бор“, ул. „Д-р Басанович“, ул. „Явор“, ул. „Св. Ирина“, ул. „Каймакчалан“, ул. „Зора“, ул. „Бреза“, ул. „Мадара“. Извършва се преасфалтиране на пътната настилка, нови тротоари, достъпна среда, подмяна на осветлението с енергоспестяващо.

Ул. „Дубровник“ -цялостно преасфалтиране, нови тротоари и улично осветление. Ремонтните дейности протекоха на два етапа – от бул. „Христо Смирненски“ до ул. „Студентска“ и от ул. „Студентска“ до бул. „В. Левски“. 

Експерименталните блокове – пространството между бл. 37 - бл. 41 в кв. "Изгрев"- Извършено преасфалтиране на пътната настилка и паркинги, нови тротоари, достъпна среда, подмяна на осветлението с енергоспестяващо, детски площадки.

 

РАЙОН „ОДЕСОС“:

Междублоковото пространство около площад „Лаврентий“ – (карето между ул. "Д-р Пискюлиев", ул. "Парижка комуна", ул. "Кракра", ул. "Дрин", ул. "Г. Бенковски" и ул. "Хараламби Ангелов“). Обновени са тротоарни настилки и паркинги, изградени джобове за контейнери,  нови алеи. Ремонтирани са детски площадки и спортни игрища, изградени са фитнес на открито, кътове за отдих, беседки. Уличното осветление е подменено с енергоспестяващо.

Основен ремонт на улици в района на пазара - ул. "Начо Начев"- в отсечката от ул. "Ангел Кънчев" до ул. "Беласица",  ул. "Никола Бацаров" - в участъка от от ул. "Дрин" до ул. "Беласица". Нови пътна и тротоарна настилки, изграждане на достъпна среда, ново енергоефективно осветление.

Следва поетапен ремонт на останалите улици в района на Колхозния пазар: ул. "Ивайло" – в участъка от ул. "Ангел Кънчев" до ул. "Беласица"; ул. "Цар Иван Страцимир" - от ул. "Ангел Кънчев" до ул."Беласица"; ул. "Хан Маламир" - от ул. "Ангел Кънчев" до ул. "Беласица"; ул. "Стара планина" - от ул. "Ангел Кънчев" до ул."Беласица"; ул. "Беласица" - от ул. "Кракра" до ул. "Д-р Пискюлиев".

 

РАЙОН „МЛАДОСТ“:

ЖК „Трошево“ –(между ул. "Фантазия", улицата северно от бл. 78, бул. "Хр. Смирненски", ул. "Хан Кубрат" и ул. "Добрин Василев"). Облагородени са междублокови пространства, зони за отдих край бл. 77, бл. 78, бл. 79, бл. 80 и 82. Нови пейки и перголи, обновена е спортната площадка до бл. 80. До бл. 81 е изграден фитнес на открито, а до бл. 75 –площадка за разходка на домашните любимци. Ремонт на паркингите.

Основен ремонт на улици в XV м.р., II м.р. и „Възраждане“ III м.р. - ул. "Райко Даскалов", ул. „Доброволци“, ул. „Цар Светослав Тертер“, следват ул. „Иван Боримечката“, ул. „Блян“, и ул. „Капитан Райчо“, ул. „Цар Гаврил Радомир“, ул. „Никола Корчев“, ул. „Под Игото“, ул. „Поп Харитон“ и  ул. „Самарско знаме“. Предстои подмяна на пътната и тротоарна настилки, както и изграждане на енергийно ефективно улично осветление. 

Ново улично осветление във „Възраждане“ III м.р. и „Възраждане“ IV м.р. Подменени са 1100 натриеви лампи с нови LED осветители, поставени са нови поцинковани стълбове, изградена е и фотоволтаична централа върху покрива на ДГ „Изворче“, която се намира в „Младост“, с мощност 8,19 kW.  Резултатите намалени разходи за електроенергия, редуциране на CO2.

 

РАЙОН „ВЛАДИСЛАВ ВАРНЕНЧИК“:

ІI-ри микрорайон, благоустрояване на междублокови пространства, включително ул. ”Петър Дертлиев” и ул. „Асен Разцветников”, гр. Варна“ – II етап;

Благоустрояване на пространството, заключено между улица от о.т. 774, през о.т. 775, 776, 778, 779, 767, 766, 765, 764, 763 до о.т. 762, ул. "Асен Разцветников", ул. "Петър Дертлиев" и ул. "Проф. д-р Емил Станчев" – II етап

 Село Звездица - „Основен ремонт, реконструкция и преустройство на спортна площадка на открито в УПИ VIII – детска градина.

 

РАЙОН „АСПАРУХОВО“:

Междублоково пространство край ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ бл.38, бл.40 и бл.42. Основен ремонт на паркинги, подмяна на бордюри, рехабилитация на асфалтови и бетонови настилки, изграждане на осветление и на кът за отдих. Обновено спортно игрище под бл. 38.

Ул. „Найчо Цанов“ -- преасфалтиране на пътната настилка, нови бордюри и джобове за контейнери за отпадъци; обособяване на паркоместа, изграждане на улично осветление. Поетапно продължават ремонтите на улиците „Искър“, „Инж. Каракулаков“,  „Злетово“.

Поставено е ново осветление в Аспарухово и Галата - над 600 светодиодни тела са монтирани на територията на района. Свиването на разходите за Галата се очаква да достигне до над 35%, а за целия район - до 15%. Предстои подмяна на осветлението и на ул. „Капитан I ранг Георги Купов“ и ул. „Крайбрежна“, след като бъдат ремонтирани.

 

ОКОЛНА СРЕДА

Започна проект на ВиК за 138 млн. лв. - над 14 000 имота на септични ями във Варна ще бъдат включени в канализационна мрежа. Той предвижда изграждане и реконструкция на над 22 км магистрални и довеждащи водопроводи. Ще бъде решен и проблема с качеството на водите в зоната на Офицерския плаж и във Варненското езеро. 

След като ВиК приключат с изпълнението на проекта, Община Варна започва основни ремонти на:

    - ул. „Прилеп“;

    - ул. „Цар Борис III” - от бул. „Осми приморски полк” до пресичане Фатрико дере;

    - бул. "Христо Смирненски" - от ул. "Прилеп" до бул. "Осми приморски полк";

     - ул. "Мир" в участъка - от ул. "Лоза" до обръщача на автобусна спирка на линия №32;

      - ул. "Арх. Манол Йорданов" - от кръгово кръстовище с път I-9 до бул. "Осми Приморски полк" по плана на 21 м.р.;

      - ул. "Петър Попов" - от пътен възел с бул. "Княз Борис I" до кръстовище с ул. "Семьон Дежньов", СО "Ален мак",  I етап;

      - ул. "Проф. Петър Ников" - от ул. "Петър Попов" до ул. "Боян Бъчваров", СО "Ален мак";

      - ул. "Инж. Цаню Цанев" - от ул. "Янко Славчев" до ул. "Атанас Липчев", СО "Ален мак";

Санират още 8 многофамилни жилищни сгради във Варна 6 в район „Аспарухово“ и 2 - в район „Одесос“. В резултат 46 домакинства ще преминат в по-горен клас на енергопотребление.

Община Варна ще подпомогне собствениците на имоти, които ще кандидатстват по новата програма за саниране на многофамилни жилищни сгради. От общинския бюджет за 2023 и 2024 г. ще бъдат отпуснати до 20 млн. лв. за изготвяне на необходимата техническа документация за участие в програмата „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд“. Със  средствата ще бъдат покрити разходите за технически паспорт, за обследване за енергийна ефективност и за архитектурно заснемане, които са непосилни за домакинствата.

„План за действие за зелен град“  бе приет през 2022 г. Той е част от Рамковата Програма за зелени градове на ЕБВР. Чрез него ще се стимулират публичните и частни зелени инвестиции и ще се насърчи прилагането на екологосъобразни практики. Стратегическите цели в него са за период от 10 до 15 години, а средносрочните за период от 5 до 10 години. Всяка от тях е съобразена със съществуващите общински, регионални и национални стратегии и е в подкрепа на усилия на Община Варна да подобри състоянието на околната среда в града.

Актуализирана бе „Програма за намаляване на емисиите и достигане на утвърдените норми за вредни вещества в атмосферния въздух на община Варна“.

Меморандум за партньорство с Асоциацията на производителите на декоративни растения в България подписа Община Варна. Целта е  създаване на по-зелени и по-здравословни места за живеене чрез спазване на стандарти за качество при използването на декоративни растения, провеждане на кампании по залесяване и други

Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Варна за периода 2023-2027 г бе приета миналата година. Целите са намаляване на бездомните кучета чрез прилагане на комплекс от хуманни мерки. Документът е съобразен с препоръките на Световната здравна организация.

 

 ТРАНСПОРТ:

60 електрически автобуси, от които 40 тип соло и 20 тип съчленени, 60 броя зарядни станции за бавно зареждане и 2 броя за бързо зареждане са доставени през 2022 г. по проект „Екологично чист транспорт за Варна“, който се реализира от Община Варна по ОП „Околна среда“. Целта е подобряване на качеството на атмосферния въздух, чрез намаляване на нивата на фини прахови частици и азотни оксиди. Предстои 60 зарядни станции да бъдат монтирани в депото на „Градски транспорт“, а станциите за бързо зареждане  - на обръщачите на Почивка и „Вл. Варненчик“.

До момента  са реализирали още 3 проекта, в рамките на които бяха доставени 85 нови автобуса и 30 тролейбуса за обществения транспорт на Варна.

От 1 юли бе въведена „синя зона“ и през почивните дни, през 2023 г- предстои въвеждането на „зелена зона“. В момента са обявени процедури по ЗОП, след което ще бъде извършена рехабилитация на улиците, поставяне на необходимата маркировка и въведеждане на „зелена зона“.

От 01.01.2023 г. влезе в сила удължена валидност на закупените кредити в предплатените карти за пътуване в общинския градски транспорт от 90 на 180 календарни дни.

Споразумение за сътрудничество със Съюза на транспортните синдикати в България подписа Община Варна. Документът е създаден на основата на международната кампания "Бъдещето е в Обществения транспорт", стартирала през 2021 година, която има за цел да стимулира възстановяването на транспортния сектор от пандемията, посрещане на новите предизвикателства, свързани с мобилността, зелената сделка и дигитализацията в сектора.

 

 ОБРАЗОВАНИЕ:

24 училища във Варна работят на едносменен режим.

13 училища работят по модела „Едно към едно“, при който всеки ученик и преподавател разполага с лично електронно устройство за учене. Община Варна първа в страната създаде програма и подкрепи финансово училищата за въвеждането на този начин на работа. Така общо обхванатите деца са над 1000, а повече от 200 преподаватели преминаха през серия от обучения за работа с технологиите на Google. 

Община Варна предостави компютърна техника за пет училища и детска градина - включваща 40 лаптопа, 26 интерактивни дъски, 16 видеопроектори, 16 прожекционни екрани и 8 мултифункционални устройства за Професионалната гимназия по горско стопанство и дървообработване "Николай Хайтов", СУ "Любен Каравелов", НУ "Васил Левски", ОУ "Отец Паисий", ОУ "Свети Иван Рилски" и ДГ № 8 "Христо Ботев". Оборудването бе осигурено по оперативни програми – ОП „Развитите на човешките ресурси“ и ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“.

Община Варна сключи договор за изграждане на нов корпус към VІІ СУ „Найден Геров“, в изпълнение на програма на МОН, одобрена от правителството на ГЕРБ от 2020 г. Целта на проекта е да се осигури целодневна организация на учебния ден  и извънкласни дейности, както и създаване на приобщаваща среда за деца със специални образователни потребности.

Работи се по проект за нова сграда за детската градина „Ран Босилек“ в с. Тополи, която в момента се намира в частен имот. Тя е проектирана на два етажа, за 5 градински групи и една яслена група, с капацитет за общо 150 деца, с 6 площадки за игри на открито.

Четири училища и две детски градини във Варна може да бъдат напълно обновени със средства от Националния план за възстановяване и устойчивост -„Св. св. Кирил и Методий“, „Добри Чинтулов“,  „Йордан Йовков”, както и на IV Езикова гимназия „Фр.Ж. Кюри“.  ДГ №17 „Д-р Петър Берон“ и ДГ №18 „Чайка“. Третият проект по Националния план за възстановяване и устойчивост за изграждане на Черноморски младежки център за подкрепа на хора до 29 г.

Реконструкция на филиала на ДГ „Ал. С. Пушкин“- Заради установен теч бяха извършени геоложки проучвания и обследване на основите на обекта, предстои възлагане на проектиране на укрепване и  реконструкция на сградата  на ул. „Княз Дондуков“ №31.

Обновена бе звездната зала в НАОП „Николай Коперник“ със средства, осигурени от Община Варна, в размер на 40 000 лв. Планетариум се посещава от гости от цялата страна и от над 30 държави.

Фестивал на науката събра стотици деца във Варна. Събитието бе организирано от фондация "Красива наука" с подкрепата на Община Варна. Представени бяха български и чуждестранни учени в 60 събития.

Флагът с герба на Варна пътува с 31-та българска експедиция за Антарктида с научно-изследователския кораб "Св. Св. Кирил и Методий“. Община Варна осигури нов велоергометър и дъмпели за тренировки на екипажа по време на дългото пътуване.

 

 СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ:

Открит бе новият терапевтичен комплекс на "Карин дом"  на бул. “Цар Освободител” 86 А. Той е построен върху парцел от 3 дка, дарен от Община Варна. В комплекса са разположени зали за физиотерапия и хидротерапия, център за ранна интервенция, Монтесори център и детска демонстрационна кухня, стаи за диагностика, за индивидуална и групова терапия, модерна сензорна зала, медицински център, обучителни зали и административна част, вътрешен двор с две детски площадки.

Над 2000 лица обхванати от проекта „Патронажна грижа +“, който бе реализиран през 2022 г. Чрез него бяха предостави интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда на възрастни хора и на лица с увреждания, както и подкрепа за лица ползващи социални услуги. 

Община Варна изпълни 59 социални услуги с 3 378 места, от които 914 са за деца. Ангажирани са над 900 специалисти - социални работници, психолози, логопеди, специални и социални педагози, възпитатели, медицински сестри и обслужващ персонал.

Отворен Дневен център за пълнолетни лица с тежки множествени увреждания в Аспарухово. Новата социална услуга е с капацитет 30 места.

Отворени два нови центъра за хора с деменция: „Център за грижа за лица с различни форми на деменция“ – на бул. „Константин и Фружин“, с капацитет 15 потребители и  „Дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства“ – на ул. „Петко Стайнов“ №7 за капацитет 40 потребители. За ползването на двете интегрирани здравно-социални услуги не се заплащат такси.

Обновени Приют за бездомни и социално слаби лица и Кризисен център за деца на ул. „Петко Стайнов“ № 7 по ОП „Региони в растеж“. Сградата е построена в периода 1975-1977 г. и беше амортизирана. Обновени са блок А и блок Б, фоайето, извършен бе ремонт на покрива, поставена топлоизолация на цялата сграда, подменена част от дограмата, изградена нова ВиК и ел. инсталация и други. Помещенията в сградата са с нови настилки, обзавеждане и оборудване в баните. Монтирани са два асансьора и рампи за хора с увреждания.

Съвет по въпросите на социалните услуги започна работа към Община Варна. Целта е да се постигне още по-ефективно сътрудничество между община, неправителствен сектор, браншови организации в подкрепа на най-уязвимите наши съграждани.

Услуга за глухи и слепи - Служител в Информационния център на Община Варна, който владее жестов език, подпомага гражданите с увреден слух, които имат нужда от помощ при ползване на различни административни услуги. Предстои да бъде разработено уеб-приложение за тристранна видео връзка между глухо лице, преводач от и на жестов език и служител на институцията и на районните администрации.

 

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ:

Водени от максимата, че варненци трябва да бъдат здрави, а не излекувани, Община Варна продължи да развива профилактичните програми.

През 2022 година са финансира 12 здравни програми за промоция, профилактика и рехабилитация на общественото здраве.  
Програмите са следните:
1.„Хипотерапия на деца с увреждания и проблеми в развитието”, рехабилитационна програма за деца с увреждания и проблеми в развитието. Тя включва ефективна лечебна физкултура и езда. В програмата се включиха 80 деца с увреждания и проблеми в развитието. Резултатите от реализирането на програмата надминаха очакванията на лекарите, треньорите и родителите.
2. “Скрининг на заболяванията на щитовидна жлеза” - ранната диагноза и профилактика. Скрининговата програмата включва ехографско изследване на щитовидна жлеза. От програмата се възползваха 804 жители на Община Варна, 98% от които жени
3. “Скрининг на заболяванията на белия дроб” - програмата е комплексна и дава възможност за ранна диагностика на белодробните болести, както и проследяване на хора преболедували Covid 19 за установяване на евентуални последици за здравето им. Обхванати са 702  граждани.
4. “Контрол на миопия и ранно детско зрение”, в която са обхванати до 200 деца от детските градини №14 "Дружба", №16 "Слънчева дъга" и №31 "Крилатко".
5. “Скрининг на очните заболявания”  - програмата е насочена към граждани над 50-годишна възраст, които все още не са диагностицирани с очно заболяване. Тя има за цел ранно откриване, профилактика и насочване за лечение на съдови заболявания на ретината и макулната дегенерация, свързана с възрастта. От програмата се възползваха 199 граждани

6.“Профилактика на рака на гърдата” - свързана с ранна диагностика и превенция на рака на гърдата. Иновативен метод на изследване, напълно безвреден и позволяващ откриване на туморно образувание с много малки размери – под 3 мм. Изследването се извършва на принципа на термографския метод с течни кристали, извеждащ информация в 45 образа. При необходимост се извършва и ехография и/ или мамография. През 2022 г. са изследвани 218 жени.

7. “Комплексно постковид проследяване” - програмата е свързана с профилактика, проследяване и лечение на последиците от преболедуване на Ковид 19.  От програмата се възползваха 719 жители на Община Варна.  
8. „Профилактика на онкологични заболявания“ - свързана е с профилактика и ранно откриване на онкологични заболявания.
9.“Психосоциална подкрепа на лица, зависими от психоактивни вещества” - провеждане на съпътстващи дейности към програмата за лечение с опиеви агонисти и агонисти-антагонисти на лица зависими към опиоиди.  В борбата със зависимостите са включени и родители и близки на зависимите от опиоиди, като и със съмнения за зависимост.    
10.“Профилактика на женското здраве” - гинекологични ултразвукови прегледи, чрез трансвагинална ехография и консултация за ранна диагностика на заболявания на органите на малкия таз.  От програмата се възползваха 182 жени. 

11. “Зеленият двор на Варна” - ранно разпознаване на симптомите на отклонения във физическото, емоционалното и психо-моторното развитие на деца от 0-3 г. възраст, чрез модела на общуване „родители-деца-специалисти“. Програмата е част от проекта на МУ „Проф. д-р П. Стоянов“ и дава възможност на децата за ранната им социализация -  чрез срещи и общуване на различни нива родители -деца - специалисти.  
12. „Грижа за деца с диабет и редки заболявания” - програмата е насочена към медицинските специалисти, педагози и родители и има за цел тяхното обучение и подпомагане при ежедневната им грижа за деца с диабет и редки заболявания в детски ясли, детски градини, училища и социални заведения. На 70 деца с диабет са изготвени индивидуални планове за ежедневна грижа и бърза реакция при рискови ситуации, от които се възползват техните родители, учители и медицински специалисти от детската градина или училището.

 

През 2022 година от Общинските програми за промоция, профилактика и рехабилитация на общественото здраве са се възползвали 3 633 жители на Община Варна, които са на стойност 247 217 лева.

Системата за прием в детските ясли отвори по нови правила. Целта е постигане на еднакви изисквания при кандидатстване на децата за прием в детски ясли и детски градини. Водещ критерий за прием е постоянен или настоящ адрес на детето. Добавя се и допълнителен критерий за съвпадане на постоянен и настоящ адрес, като същият цели по-голям обхват на децата, живеещи в района.

Открита е нова административна услуга за компенсиране на родители, чиито деца не са приети в общински детски ясли или в яслени групи на общински или държавни детски градини за м. септември – декември 2022 г.

27 бебета са родени по общинската инвитро програма.  От старта на програмата през 2015 г. родените деца са 152, от които 87 момчета и 65 момичета.

Още 34 двойки ще бъдат финансово подпомогнати, като осем от тях ще получат по 3 500 лв. за процедури по донорска програма, а останалите - по 2 000 лв. за медицински изследвания, манипулации и /или ин-витро процедура.

Завърши ремонтът на детска ясла „Роза“, където са приети 150 деца.

Нова услуга – персонално място за паркиране на автомобили на хора с трайни увреждания пред домовете им по настоящ или по постоянен адрес. Правоимащи по тази услуга са само лица, които вследствие на увреждане не могат да се придвижват без използването на инвалидна количка, ортопедични апарати.

60 000 лв. за МБАЛ „Света Анна“ за неотложен ремонт на отделението по детска хирургия. Оборудването на двете операционни зали е морално и материално остаряло, което крие опасност от възникване на вътреболнични инфекции и поставя под риск лекуваните деца.

359 000 лв. дофинансиране за строително-ремонтните дейности за приемната на Онкоболницата.

УМБАЛ „Св. Марина ЕАД получи единодушна подкрепа от Община Варна и ОбС за изграждане на нова инфекциозна болница. Подкрепата е дадена за отпускане на 47,3 млн. лева от държавния бюджет.

От месец януари 2022 г. ОП “Комплекс за детско хранене“ стартира приготвяне на храна, за деца със специфични хранителни потребности, по четири утвърдени хранителни режима, в детските кухни / неорганизиран контингент/. Към момента  услугата ползват повече от 50 деца.

През месец април бяха закупени два нови лекотоварни автомобила за разнос на готова кулинарна продукция за децата от 10 месеца до 3 години в детските кухни.  В края на 2022 г. се сключи договор за въвеждане в ОП “Комплекс за детско хранене“на Платформа „Управление на електронни купони“.

 

 ТУРИЗЪМ:

2 648 места за настаняване с 76 851 легла функционират на територията на община Варна. Данните са към 31.12.2022г. според ЕСТИ (Единна система за туристическа информация).

Брой пренощували лица- 896 207 души, от които 290 418 българи, останалите чужденци. Реализираните нощувки през годината са  5 923 195, като бележат ръст от над 88% спрямо 2021г. и надвишават 2,4 пъти тези от 2020г. (Данните са от ЕСТИ)

През 2022 г. Варна отново попадна в класация на престижното списание „Форбс“ – като една от петте най-подценяваните туристически дестинации на Балканския полуостров.

Възможностите за туризъм във Варна и региона бяха представени на 10 туристически изложения и борси след 2-годишно прекъсване заради пандемията: EMITT- Истанбул, Турция (09-12 февруари), Ваканция и СПА-София (24-25 февруари), Културен туризъм - Велико Търново (14-16 април), Уикенд Туризъм- Русе (16-18 юни), Iftm Top Resa - Париж, Франция (20-22 септември), Дестинация Варна (07-09 октомври), World Travel Market (WTM) - Лондон, Великобритания (7-9 ноември), “The Romanian Tourism Fair“ (TTR) в Букурещ, Румъния (24-27 февруари), (10-13 ноември), на борсите в Лайпциг, Варшава и Барселона.

Над 100 безплатни пешеходни туристически обиколки с професионални екскурзоводи бяха проведени във Варна. 82 от тях са на английски език, а останалите 16 - на български. За първи път бяха проведени пешеходните обиколки в курортните комплекси „Св.св. Константин и Елена“ и „Златни пясъци“ по един път седмично в активния сезон – общо 28.

Най-старото обработено злато в света влеза в "Нешънъл Джиографик - България". Валидирани бяха 2 пощенски марки, посветени на 50-годишнината от откриването на златото от Варненския халколитен некропол. Постерна изложба „Златна Варна“, бе представена в София, Благоевград, Враца, Плевен, Пловдив, Стара Загора, Бургас, Шумен. През месец януари 2023г. предстои представяне в Русе и Велико Търново.

Община Варна се включи в честването на 65 г. от създаването на КК „Златни пясъци“ - организирано бе посещение на курорта от представители на дипломатическия корпус.

Програма за развитие на туризма на територията на община Варна за периода 2021 – 2030 г. бе приета през 2022 г. Документът е стратегически и систематизира визията, целите и приоритетите пред отрасъла дългосрочно.

 

 СПОРТ:

Варна бе домакин на Световната купа по спортна гимнастика, на Третия Национален турнир по плажен волейбол за купата на Варна, в който участваха 36 отбора.

Освен всички традиционни спортни събития, тази година отбелязваме и много рекорди за масово участие:

Рекорден брой плувци -430, се включиха в Международния турнир „Black Sea Cup“.

Рекорден брой  участници - 210 от 10 държави, се регистрираха за плувния маратон Галата- Варна.

Рекорден брой бегачи – над 750,  стартираха в Маратон Варна

Нови спортни събития:

Първи Международен мастърс турнир по плуване, в който участваха 17 отбора и 200 състезатели от 8 държави.

Нов турнир в бойните спортове - Grand Kickboxing Fight Night, организиран от Grand Mall съвместно с Община Варна, Българската конфедерация по кикбокс и муай тай и Спортен клуб “Вокил”.

Първи международен Мастърс Турнир по плуване Варна с участието на над 200 спортисти от 17 държави. Амбицията на организаторите е турнирът да се провежда всяка година.

За хора с увреждания:

Международен турнир по тенис на маса  за ветерани –  с над 100 състезатели от 10 страни.

Международен турнир по тенис на маса за хора с увреждания Varna Seagull Cup – с над 100 състезатели отборно и индивидуално.

Международен турнир по баскетбол на колички ептември. През 2022 година беше 10 юбилейно издание на турнира. Традиционно участват отбори от Турция, Гърция ,Румъния и България.

По традиция бяха проведени много регати: Varna Channel, Ветроходната Международна регата Варна 2022, в която участваха над 100. Варна бе домакин на Балканска джет ски купа.

Община Варна ще повиши финансовите стимули за спортистите, спечелили олимпийски отличия. Това предвиждат промени в „Инструкцията за материално стимулиране на варненски спортисти, треньори и длъжностни лица“

И през 2022 година Община Варна организира безплатно целогодишно начално обучение по различни видове спорт на деца, в партньорство със спортните клубове, ползващи безвъзмездно общинската база

Финансовото подпомагане на спортните клубове и на проявите по програмите „Спорт“ и „Социален туризъм“ във Варна ще се осъществява по нови правила. 

Нова тревна настилка в СК "Локомотив" - Община Варна извърши ремонтни дейности на старото игрище на стадиона в СК „Локомотив“. Съоръжението е с площ от 7300 кв.м. Положена е нова изкуствена тревна настилка.

Обновено игрище в село Звездица - Ремонтът бе извършен от Община Варна и включва изграждане на нови игрища за футбол и баскетбол.

 КУЛТУРА

Юбилейни издания на фестивали през 2022, подкрепени от Община Варна:

40-то издание на Фестивала за българско игрално кино “Златна роза”

30-то издание на Международния филмов фестивал "Любовта е лудост"

30 Международен театрален фестивал „Варненско лято“

Украинска звезда откри 96-то издание на ММФ "Варненско лято" -диригентът Микола Дядюря.

 

Осигурено е допълнително финансиране от общинския бюджет за проекти :

1,7 млн. лв – „Ремонт, реконструкция и модернизация на сграда „Филиал“ на ТМПЦ – Варна, по ОП „Региони в растеж“. По проекта има избран изпълнител и сключен договор за строително-монтажните работи на стойност 4,8 млн. лева с ДДС. Срокът за изпълнение на договора за безвъзмездна финансова помощ е до края на октомври 2023 г.,

511 000 - за „Модернизация на културна инфраструктура на град Варна – Народно читалище „Петко Рачев Славейков 1928

91 000 лв - за неотложни ремонтни дейности на големите Римски терми, гласувани от ПК КДР, предстои да се гледа на ОбС

200 000 лева за закупуване на гориво на част от културните институти във Варна – Драматичен театър и Куклен театър.

 

Още осем стари сгради със статут на недвижими културни ценности са в процес на реставрация. Те се намират в центъра на града – бившия хотел „Париж“ на ул. „Панагюрище“ № 1, ъгъла с ул. „Преслав“ № 57; на ул. „Драгоман“ № 27 и 27А на ъгъла с ул. „Бдин“; на ул. „Славянска“ № 20; на ул. „Македония“ № 40; на бул. „Мария Луиза“ № 20; Филиала на Драматичен театър „Стоян Бъчваров“; на бул. „Приморски“ № 43 и на ул. „Драган Цанков“ № 13.

Над 500 обекта във Варна са включени в списъка на архитектурните паметници на културата в града. По инициатива на община Варна в момента се извършва изследователска работа за още 121 сгради, като целта е те също да попаднат в Националния регистър на недвижимите културни ценности и да се съхранят за бъдещите поколения.

По данни на отдел "Недвижимо културно наследство" към дирекция „Архитектура, градоустройство и устройствено планиране“ при общината от 2015 г. до момента са реставрирани едни от най-красивите къщи в центъра на града: Катедралния храм „Успение Пресвети Богородици“; Юнашкия салон; Дома на народния флот; сградите на бул. „Княз Борис І“ № 8, № 30 и № 60; на ул. „Воден" № 7 и № 13; на ул. „Драган Цанков“ № 8 и № 17; на ул. "Братя Миладинови" № 11; на бул. "Владислав Варненчик" № 47; Хотел „Роял“ на ул. "Хан Омуртаг" № 11. Обновени са и къщите на ул. „Драгоман“ № 28; на бул. „Приморски“ № 67; на ул. „Преслав“ № 4, № 5, № 7, № 13, № 15, № 17 и № 19; на ул. „Шопен“ № 4; на бул. „Мария Луиза“ № 23, ъг. с ул. „Драгоман“; на ул. „Капитан Петко войвода“ № 24; на ул. „Цариброд“ № 12; на ул. „Капитан Томов“ № 4-6 и други.

 

МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

През 2022 г. Варна бе посетена от посланиците на редица държави, сред които Република Ирландия, Арабска Република Египет, Кралство Саудитска Арабия, Република Финландия, ЮАР, Литва, Кралство Нидерландия, Дания, Япония,

През 2022 г. бяха проведени две срещи с посланика на САЩ у нас – Н. Пр. Херо Мустафа.

Община Варна е активен партньор на УНИЦЕФ и Върховния Комисариат на ООН за бежанците. Проведени бяха работни срещи с експерти от Община Варна, с цел взаимно сътрудничество по проблемите на украински граждани, които живеят на територията на града.

Варна се включи онлайн във Форума за сътрудничество между градовете в Китай и страните от Централна и Източна Европа, в рамките на инициативата „Един пояс, един път“, по покана на побратимения град Нинбо. Целта на срещата бе популяризиране на местния потенциал на градовете и по-активна работа за реализиране на двустранни и многостранни партньорства.

Българо-египетски бизнес форум се проведе във Варна с участието посланика на Арабска република Египет - Н. Пр. Халид Емара. Събитието бе организирано от Община Варна, с подкрепата на Федерацията на египетските търговски камари, Съюза на арабските камари, Варненската търговско-индустриална камара, Стопанска камара - Варна, Съюза на хотелиерите на Златни пясъци и Варненската туристическа камара. Във форума взеха участие представители на над 30 компании от секторите туризъм, химическата и фармацевтична промишленост, мебелното производство, текстил, експорт на плодове и зеленчуци, културна индустрия.

По време на срещите гостите проявиха интерес към варненски фирми, чиято дейност е свързана с производство на пробиотични препарати, на текстил и мебели, към хотелиерството и туристическата индустрия и други.

Варна получи покана от кмета на Атина за включване в международната мрежа В40 Balkan Cities Network е създадена през ноември 2021 г. в Истанбул с участието на 25 общини от 11 държави, представляващи 55 млн. граждани. Амбицията е да обхване поне 100 града от Балканите, които споделят обща визия за европейско бъдеще и подобряване на сътрудничеството между градовете от Балканския регион

Основен акцент се поставя върху зелената трансформация, иновациите и интелигентните градове, туризма, равноправното партньорство между градовете и приобщаване на местните общности.

 

РАБОТА С ГРАЖДАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ

И през 2022 г. Община Варна бе активен партньор на много граждански организации за провеждане на събития и благотворителни кампании.

Благотворителната коледна кампания “За повече варненчета”, съвместно с клуб за народни танци „Моряците“, събра 44 500 лева за фондация “Искам бебе” . Целта - подпомагане на двойки с репродуктивни проблеми. 

Нов консултативен център на фондация „Искам бебе“ с адрес ул. „Георги Бенковски“ 83 отвори врати. Офисът е осигурен от Община Варна

15 254 лева бяха събрани по време на акции на благотворителния Коледен базар във Варна, където партньори на общината бяха "Българска Стрийт Фууд Асоциация" /БСФА/,"Фермерски пазар–Варна". Средствата са за подкрепа на социалната кухня към храма „Св. Архангел Михаил“,  за медицинска апаратура и консумативи за Дома за медико-социални грижи във Виница, възстановяване на църквата в Средно село.

3548 лв. бяха събрани благотворително по време на 10-я кулинарния фестивал “Да споделим Никулден”, организиран от Варненската туристическа камара с подкрепата на Община Варна и Българската асоциация за кулинарна култура. Средствата са в подкрепа на Дома за стари хора “Гергана”.

Концертът "Заедно за Карлово" събра 8070 лв. за бедстващите от наводнението. Събитието бе организирано от Община Варна, Тракийското дружество „Капитан Петко войвода“ , с активното съдействие  на Двореца на културата и спорта и фирма "Интермюзик" ООД

Варна спечели $25 000 безвъзмездна помощ от Bloomberg Philantropies за повишаване на уличната безопасност.

Морската столица стана един от 19-те европейски градове и единственият от България, които бяха отличени с $25 000 безвъзмездна помощ от Bloomberg Philanthropies чрез инициативата Asphalt Art Initiative. Тя подкрепя проекти за подобряване на безопасността на улиците, съживяването на обществени пространства и ангажиране на гражданите. Наградите бяха обявени днес на срещата на върха на глобалните градове Bloomberg CityLab 2022 в Амстердам.

Проектът на Варна - „Използване на публичното изкуство за свързване на града“ (Using Public Art to Reconnect the City) е реализиран по инициатива на СНЦ “Пространствата на Варна“ (Varna Spaces), с участието на експерти от Община Варна и на  САБ/КАБ Варна. Той трябва да бъде реализиран до края на 2023 г.

Основната цел е да се намали автомобилния трафик в пространството около “Севастопол”- между бул. „Княз Борис I“, бул. „Сливница“, ул. „Братя Миладинови“ и ул. „Любен Каравелов“.

Последни новини
виж всички

19 проекта на Варна

Кметът Благомир Коцев подписа проекти за над 14,5 милиона лева за нови сгради, корпуси и пристройки на училища, детски градини и ясла

Кметът Благомир Коцев подписа проекти за над 14,5 милиона лева за нови сгради, корпуси и пристройки на училища, детски градини и ясла

Кметът на Община Варна Благомир Коцев подписа документите за кандидатстване по програмата на Министерството на образованието и науката...
още виж всички
Сервизна информация

29.01.2024 | 14:43

След ремонта на бул. „Христо Смирненски“ пред Професионалната гимназия по компютърно моделиране ще има повдигната пешеходна пътека

Повдигната пешеходна пътека ще бъде поставена пред Професионалната гимназия по компютърно моделиране и компютърни системи “Благовест Сендов” във Варна. Това е решението на проектантите на бул....
виж всички