Навигация

20Юни

Инвестирай

Здравеопазване

На територията на община Варна функционират общо 7 Диагностично- консултативни центрове /ДКЦ/. Териториалната им организация показва, че те са разпределени относително равномерно в границите на града. Тяхната териториална организация до голяма степен отчита устройствените изисквания за териториален достъп.


Общият брой на болничните заведения в община Варна е 32. От тях многопрофилните болници за активно лечение /МБАЛ/ са 5 – „Света Ана“, „Света Марина“, „МБАЛ – Варна“, „МБАЛ – Варна – ВМА“ и „Еврохоспитал“.


Специализираните болници за активно лечение /СБАЛ/ са общо 11. Те са представени от хирургическа болница, две очни болници, две болници по кардиология, детска болница, болница по акушерство и гинекология, за лечение на пневно-фтизиатрични заболявания, за рехабилитация, пластична и естетична хирургия, за лечение на онкологични заболявания.


Други звена за лечебна помощ са медицинските центрове. Изградени са и функционират 7 здравни заведения.


Останалите лечебни заведения, които се занимават с клинична медицина, са медицинскит комплекс „Майчин дом“, очна клиника „Света Петка“, АГ клиника „Д-р Марио Давидков“.


Наличието на Медицински университет на територията на град Варна осигурява както обучението на кадри, така и тяхната по-нататъшна квалификация.


Броят на болничните здравни заведения на територията на града бележи нарастване, поради разкриване предимно на специализирани частни болнични заведения.

17 проекта на Варна

85,6 млн. лв. по ОП „Региони в растеж“ привлечени за Варна

85,6 млн. лв. по ОП „Региони в растеж“ привлечени за Варна

Инвестиционната програма по ОП „Региони в растеж 2014-2020“, по която ще работи Община Варна, е на обща стойност 127,7 млн. лв., от които 85,6...
още виж всички
Сервизна информация

20.06.2021 | 11:38

Съобщение

Предприемат се необходимите действия по възстановяването на стара подпорна стена на бул. “Янош Хуняди”- край паркинга срещу блок 6.Част от нея е пропаднала след валежите  снощи. На място веднага...
виж всички