Навигация

2Дек

Инвестирай

Образование

По отношение на образователната структура, в община Варна 30% от трудоспособното население е с висше образование. Със средно образование са 46%. Неграмотните на територията на Общината представляват 1% от населението, като този процент е нисък в сравнение с тенденциите в национален мащаб.

 

В община Варна инфраструктурата на образованието включва обекти на пълна гама от заведения за предучилищно обучение и образователни институции – общообразователни училища, професионални училища, колежи и университети.

 

 

Основните направления, в които се развива икономиката на община Варна са морски туризъм и селско стопанство. Характерните особености на двата сектора предполагат наличие на сезонност на заетостта. Динамиката на безработицата в общината се определя от наличието на сезонни фактори, изразяващи се от една страна в увеличено търсене и наемане на работна сила през активния пролетно-летен период за дейности в туризма, строителството и селското стопанство и от друга страна, в освобождаването й в края на есента и началото на зимата.


От друга страна, съществуващите в града университети произвеждат кадри, които са специализирани в областта на бизнес мениджмънта, инженерните науки, IT технологиите и програмирането.

 

Основната част от учениците (над 90%) се учат в общинските основни и средни училища. В частните образователни институции са обхванати ученици предимно в профилирани и професионални направления. Специализацията на професионалните училища все повече отчита структурата на икономиката на Варна, като все по-голям става броят на професионалните училища, подготвящи кадри за третичния сектор – в сферата на финансите и банковото дело, туризма, търговията и езиковата подготовка.


На територия на град Варна са ситуирани общо 5 висши учебни заведения – Икономически университет – Варна, Технически университет – Варна, Медицински университет – Варна, Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“ и Висше военноморско училище „Никола Въпцаров“. Трябва да се отбележи, че общия брой на учащите във висши учебни заведения през 2010 година е бил 3537. Известен спад се наблюдава през следващите две години – 2011 са 33339, а през 2012 са 31712.

 

18 проекта на Варна

 Представят Плана за интегрирано развитие на Варна в ОбС

Представят Плана за интегрирано развитие на Варна в ОбС

Планът за интегрирано развитие на Община Варна за периода 2021-2027 г. (ПИРО), който е основният стратегически документ за управление на общината...
още виж всички
Сервизна информация

30.11.2023 | 15:45

Съобщение

Във връзка с провеждане на 25-то рали за автомобили „Обиколка на Варна“, ще бъде освободена за автомобили таксиметровата местостоянка пред Катедралния храм „Успение Богородично“. Ограничителният...
виж всички