Навигация

19Юни

Инвестирай

Бизнес среда в България

По данни на Eurostat, България е втора в Европейския съюз по най-нисък държавен дълг с 18.9% от БВП, само след този на Естония. Бюджетният дефицит за 2013 г. е 1.5% от БВП спрямо 3.3% за целия ЕС.


Корпоративният и личният подоходен данък в България са с най- ниските данъчни ставки в ЕС от 10%. По данни на Eurostat, правителствените разходи в България са петите най-ниски в ЕС – 38.7% от БВП през 2013 г., сравнени с 49% средно за ЕС.


В индекса GCI /Глобален индекс за конкурентоспособност, който измерва микро и макроикономическите основи на национална конкурентоспособност/, за 2013-2014 г. България е на 57-мo място (от 148 страни). Най-добрите резултати са в “макроикономическа среда” (30-то място), „технологича готовност” (44-то място) и „здравеопазване и основно образование” (45-то място). Главните подобрения регистрирани в последното издание на индекса са в сферата на „технологичната готовност”, „развитие на финансовите пазари”, „здравеопазване и основно образование”.

 

В изданието на доклада за „Правене на бизнес” (doingbusiness.org) на Световната банка от 2014г., България се класира на 58-мо място сред 189 страни. Най-добрите резултати са в „получаване на кредит” (28-мо място), „защита на инвеститорите” (52-ро) и „регистриране на имот” (62-ро).


В изданието на индекса "Икономическа свобода на света" (freetheworld.com) от Института Фрейзър (Ванкувър, Канада) от 2013 г., който измерва степента, в която политиките и институциите в различните държави подкрепят икономическата свобода, България се класира на 49-то място (от 141 страни). Най-добрите резултати са в „стабилни пари” (34-то място), “регулации” (29-то), „свобода на международната търговия” (46-то). Главните подобрения регистрирани в най-новия индекс в сравнение с 2005 г. са в областта на “размер на правителството” (23 позиции нагоре) и „свобода на международната търговия” (18 позиции нагоре).


В изданието на "Индекса на икономическа свобода" (heritage.org/index/) на „Уолстрийт Джърнъл” и Фондация „Херитидж” (Вашингтон, САЩ) от 2012 г., проследяващ динамиката на икономическата свобода по света, България се нарежда на 61-во място сред 184 страни. Най-добрите резултати са в „свобода на търговия” (11-то място), „фискална свобода” (27-мо място) и „свобода на труда” (28-мо място).

 

Показател Място Източник Година
държавен дълг (% от БВП) 2-ро в ЕС Eurostat 2013
плосък данък върху печалбите и доходите 1-во в ЕС Eurostat 2014
общи държавни разходи (% от БВП) 5-то в ЕС Eurostat 2013
Global Competitiveness Index 57-мо (от 148) World Economic Forum 2013-2014
Doing Business index 58-о (от 189) World Bank 2014
Economic Freedom index 49-о (от 141) Fraser Institute 2013
Index of Economic Freedom 61-во (от 186) Heritage Foundation/Wall Street Journal 2014

 

19 проекта на Варна

Кметът Благомир Коцев подписа проекти за над 14,5 милиона лева за нови сгради, корпуси и пристройки на училища, детски градини и ясла

Кметът Благомир Коцев подписа проекти за над 14,5 милиона лева за нови сгради, корпуси и пристройки на училища, детски градини и ясла

Кметът на Община Варна Благомир Коцев подписа документите за кандидатстване по програмата на Министерството на образованието и науката...
още виж всички
Сервизна информация

29.01.2024 | 14:43

След ремонта на бул. „Христо Смирненски“ пред Професионалната гимназия по компютърно моделиране ще има повдигната пешеходна пътека

Повдигната пешеходна пътека ще бъде поставена пред Професионалната гимназия по компютърно моделиране и компютърни системи “Благовест Сендов” във Варна. Това е решението на проектантите на бул....
виж всички