Навигация

20Окт

За Варна

Гербовете на Варна

Този герб може да се види върху рамките на снимки на града, направени в края на миналият век. Изображение на този герб на Варна се появява за първи път до заглавието на Варненски общински вестник през 1891 г. На кориците на някои издания на общината и на различни покани от 1930-те години е отпечатан този герб. Настоящ герб на Варна.

Въпреки че Варна е  град с хилядолетна история, няма достатъчно източници, които да дават точна и ясна представа за  емблемите на града през вековете.
 
В древността градът е имал много символи, коита са били изсичани върху тогавашните монети. Освен образите на местните богове и владетили, по монетите се срещат и изображениея на различни вещи, присъщи за местния бит и култура - амфори, котви и т.н.
 
Най- силно утвърден се явява символът - котва. Може би под въздействието на заформилата се тенденция през последните векове, към котвата биват добавени и два лъва, които да я придържат.
 
Едва след Освобождението, изображения на герб на Варна започват да се срещат по- често. Вероятно не е съществувал единен утвърден проект, защото макар и с обща идея, на разичните места се срещат гербове с различни детайли.
 
Настоящият герб на града е действащ от 21 май 1971г. При него е запазена стогодишната традиция лъвовете да държат котва, но този път изображението е много по- изчистено и схематично представено.
 
Предложението за нов варненски герб е направено от граждани чрез страниците на местния вестник "Народно дело". През 1967г. е организиран конкурс за проект. Одобрени са няколко идейни предложения, като от тях е избран този на Илия Касабов.

 

Източник: http://varna.info.bg/

 

 

17 проекта на Варна

85,6 млн. лв. по ОП „Региони в растеж“ привлечени за Варна

85,6 млн. лв. по ОП „Региони в растеж“ привлечени за Варна

Инвестиционната програма по ОП „Региони в растеж 2014-2020“, по която ще работи Община Варна, е на обща стойност 127,7 млн. лв., от които 85,6...
още виж всички
Сервизна информация

19.10.2021 | 14:36

Съобщение

В срок до 30.11.2021 г. задължените лица могат да подадат декларация за 2022 г., в случаите когато размерът на таксата се определя според количеството на битовите отпадъци, съобщават от дирекция...
виж всички