Навигация

4Дек

Сервизна информация
виж всички

Съобщение

19.10.2021 | 14:36

В срок до 30.11.2021 г. задължените лица могат да подадат декларация за 2022 г., в случаите когато размерът на таксата се определя според количеството на битовите отпадъци, съобщават от дирекция „Местни данъци“ към Община Варна. Декларациите, подадени след този срок, не пораждат правни последици.

 

Възможностите за подаване на декларации по чл. 19 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Варна (НОАМТЦУТОВ) са следните:

1. В офисите на Дирекция „Местни данъци“:

- Бул. ”Сливница” No 191 (сградата на Изчислителен център ), работно време с граждани: 09.00 - 17.30 ч.;

- Площад „Мусала” - „Информационен център“, работно време с граждани: 09.00 -12:30 ч. и от 13:30 - 17.00 ч.;

- Кв.„Виница“, сградата на кметство „Приморски“, работно време с граждани: 9:00 -17:00ч. с почивки от 10:30 - 10:45ч.; 12:30 - 13:00ч.; 15:15 - 15:30ч.;

2. С лицензиран пощенски оператор;

3. Електронно, чрез системата за сигурно електронно връчване на Държавна агенция „Електронно управление“.

17 проекта на Варна

85,6 млн. лв. по ОП „Региони в растеж“ привлечени за Варна

85,6 млн. лв. по ОП „Региони в растеж“ привлечени за Варна

Инвестиционната програма по ОП „Региони в растеж 2014-2020“, по която ще работи Община Варна, е на обща стойност 127,7 млн. лв., от които 85,6...
още виж всички
Сервизна информация

01.12.2021 | 16:58

Съобщение

Община Варна оказва пълно съдействие на КПКОНПИ по проверката, която институцията извършва. От страна на общината са предоставени всички изисквани документи, които са обект на проверката. ...
виж всички