Навигация

24Окт

Сервизна информация
виж всички

Проект на Правилник за организацията и дейността на Общински консултативен съвет по въпросите за младежта

29.12.2016 | 12:00

Във връзка със създаването на Общински консултативен съвет по въпросите за младежта към Община Варна, който ще подпомага Кмета на общината при провеждане на общинската политика за младежта съгласно чл.15, ал.6 от Закона за младежта, е изготвен Проект на Правилник за организацията и дейността му. Документът е съгласуван с дирекция „Правно и нормативно обслужване” при Община Варна и е публикуван на сайта на Община Варна – www.varna.bg, в рубриката „Проектодокументи” за публично обсъждане, след което ще бъде предложен за гласуване от Общинския съвет.

16 проекта на Варна

Варна - Европейска младежка столица 2017

Варна - Европейска младежка столица 2017

Фокусът е поставен в сферата на социалните иновации и по-специално върху развитието на социалното предприемачество, разглеждано като инструмент...
още виж всички
Сервизна информация

21.09.2017 | 14:52

Съобщение

Във връзка с провеждане на инициатива „Ден без автомобили Варна 2017“, организирана от сдружение „Варна – Европейска младежка столица“, на 22-ри септември от 10ч. до 19ч. ще се преустанови...
виж всички