Навигация

18Янр

Сервизна информация
виж всички

Проект на Правилник за организацията и дейността на Общински консултативен съвет по въпросите за младежта

29.12.2016 | 12:00

Във връзка със създаването на Общински консултативен съвет по въпросите за младежта към Община Варна, който ще подпомага Кмета на общината при провеждане на общинската политика за младежта съгласно чл.15, ал.6 от Закона за младежта, е изготвен Проект на Правилник за организацията и дейността му. Документът е съгласуван с дирекция „Правно и нормативно обслужване” при Община Варна и е публикуван на сайта на Община Варна – www.varna.bg, в рубриката „Проектодокументи” за публично обсъждане, след което ще бъде предложен за гласуване от Общинския съвет.

17 проекта на Варна

85,6 млн. лв. по ОП „Региони в растеж“ привлечени за Варна

85,6 млн. лв. по ОП „Региони в растеж“ привлечени за Варна

Инвестиционната програма по ОП „Региони в растеж 2014-2020“, по която ще работи Община Варна, е на обща стойност 127,7 млн. лв., от които 85,6...
още виж всички
Сервизна информация

15.12.2017 | 15:51

Съобщение

От 17-ти декември (неделя) ще бъде въведен следващия етап на временна организация на движение във връзка с ремонтните дейности по реконструкция на бул. „Мара Тасева“ в кв. „Аспарухово“. Предвижда...
виж всички