Навигация

4Юли

Съобщение

Изтегли изображение: [1] 

Реконструкция и модернизация на ПСОВ-Варна - II-ри етап

19.08.2014 | 13:23

Проектът за реконструкция и модернизация на ПСОВ - Варна - втори етап включва два основни подобекта: 

  1. Реконструкция и модернизация на ПСОВ - Варна - втори етап 
  2. Изграждане на канализационна помпена станция "Акациите" и тласкател 

 

Община Варна е избрала интегрирания подход при реализирането на този проект, с който да завърши модернизацията на ПСОВ и да реши един от сериозните проблеми на канализационната мрежа, а именно преливането на непречистените отпадни води в Черно море. След реализацията на настоящия проектът, към ПСОВ - Варна ще бъдат присъединени всички градски части с изградена канализация, а преливанията в Черно море ще бъдат преустановени. По този начин ще бъдат решени най-сериозните проблеми с водния цикъл на Варна.

 

Във втория етап от реконструкцията и модернизацията на ПСОВ-Варна се предвижда пълно третично пречистване на отпадъчните води, чрез изграждане на съоръжения за отстраняване на фосфор. С реализацията на този последен етап от реконструкцията и модернизацията на ПСОВ – Варна ще се достигнат изискванията на Директива 91/271/ЕИО за отстраняването на биогенни елементи в пречистените отпадъчни води, които се заустват във Варненското езеро и от там в Черно море - определени като чувствителна зона.

 

 

Проектът за изграждане на КПС "Акациите" и тласкател предвижда прехвърлянето на битовите отпадни води от 19, 20 и 21 подрайони и Приморски парк във втория горнопоясен колектор. Понастоящем отпадъчните води от тези райони се отвеждат от колектор "Чайка". Тези водни количества значително надвишават проводимостта на колектора в участъка на помпената станция, което води до преливания в морето и замърсяване на крайбрежната зони. Площадката на помпената станция се намира в непосредствена близост до източния охранителен канал до сградата на Висшето военноморско училище  и бул. "Княз Борис I". 

Помпената станция и тласкателят бяха официално открити на 03.07.2014г. от кмета на Варна Иван Портних.

 

 

 

ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ: 

  • ОБЩА СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 41 557 185 ЛВ. 
  • КОХЕЗИОНЕН ФОНД: 30 958 440 ЛВ.
  • НАЦИОНАЛНО СЪФИНАНСИРАНЕ: 7 739 610 ЛВ.
  • ОБЩИНА ВАРНА: 2 859 135 ЛВ.

 

Повече за проекта ТУК

17 проекта на Варна

85,6 млн. лв. по ОП „Региони в растеж“ привлечени за Варна

85,6 млн. лв. по ОП „Региони в растеж“ привлечени за Варна

Инвестиционната програма по ОП „Региони в растеж 2014-2020“, по която ще работи Община Варна, е на обща стойност 127,7 млн. лв., от които 85,6...
още виж всички
Сервизна информация

10.06.2020 | 17:04

Съобщение

Във връзка с въвеждане на втория етап от „синята зона“ от 11.06.2020 г до 15.06.2020 г за времето от 08:00 ч до 18:00 часа ще се извършва рехабилитация на пътната настилка на ул. „Никола Кънев“ -...
виж всички