Навигация

4Юли

Съобщение

Изтегли изображение: [1] 

Естетизация и модернизация на главни пешеходни зони и зони за обществен отдих в гр. Варна

09.09.2014 | 13:00

Основна цел на проекта е да подобри физическата и жизнена среда в общинския център на града като предпоставка за осигуряване на устойчива и екологична градска среда с по-високо качество на живот и постигане на устойчиво социално-икономическо развитие. 

 

 

Подобряването на състоянието и атрактивността на градската среда включва естетизацията и модернизацията на главните пешеходни зони и зоните за обществен отдих, повишаването на достъпността на градския център, включително създаването на достъпна архитектурна среда за хора в неравностойно положение, създаването на условия за интегриране на групите в неравностойно положение, както и повишаването на безопасността и сигурността на градската среда. 

 

 

Проектът предвижда цялостна реконструкция и модернизация на пешеходната зона на Варна. Целта му е да обедини исторически създалите се фрагменти на зоната в градската тъкан, наситена с полезна и интересна информация, ясни и лесни за следване маршрути и приятна ненатрапчива естетика. Проектът дава единна концепция на безопасна, устойчива и с високо екологично и естетическо качество градска среда – пешеходни настилки, велосипедни алеи, цветово оформление и художествено осветление, подходящи елементи на градския дизайн – малки архитектурни форми, указателни знаци, енергоспестяващо улично осветление, различни форми на градско озеленяване, изграждане на цялостна поливна система, както и създаване на достъпна архитектурна среда.

 

 

 

 

Проектът се финансира по ОП "Регионално развитие" 2007-2013г., схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ "Зелена и достъпна градска среда", операция "Подобряване на физическата среда и превенция на риска, приоритетна ос "Устойчиво и интегрирано градско развитие".

17 проекта на Варна

85,6 млн. лв. по ОП „Региони в растеж“ привлечени за Варна

85,6 млн. лв. по ОП „Региони в растеж“ привлечени за Варна

Инвестиционната програма по ОП „Региони в растеж 2014-2020“, по която ще работи Община Варна, е на обща стойност 127,7 млн. лв., от които 85,6...
още виж всички
Сервизна информация

10.06.2020 | 17:04

Съобщение

Във връзка с въвеждане на втория етап от „синята зона“ от 11.06.2020 г до 15.06.2020 г за времето от 08:00 ч до 18:00 часа ще се извършва рехабилитация на пътната настилка на ул. „Никола Кънев“ -...
виж всички