Навигация

4Юли

Съобщение

Изтегли изображение: [1] 

Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск

19.08.2014 | 07:00

Проектът за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск чрез изграждането на седем броя Центрове за настаняване от семеен тип в три квартала на града, се финансира по ОП "Регионално развитие" 2007-2013 г. Основната му цел е да осигури подходяща и ефективна социална инфраструктура, допринасяща за предоставяне на нов вид резидентни и съпътстващи услуги в общността в гр. Варна, които да заменят институционалната грижа. 

 

 

Седемте центъра за настаняване от семеен тип са разделени в по две и три сгради, както следва: 

  • Център за настаняване от семеен тип в ж.к. "Изгрев" - две сгради 
  • Център за настаняване от семеен тип в ж.к. "Владислав Варненчик" - две сгради
  • Център за настаняване от семеен тип в с. Тополи - три сгради. 

 

Конкретни бенефициенти по проекта са 98 деца и младежи с увреждания, определени за настаняване в ЦНСТ след извършена оценка от регионалния екип за деинституциализация. 

 

ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ:

  • ОБЩА СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 4 832 034,15 ЛВ.
  • СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ: 4 107 229,03 ЛВ.
  • НАЦИОНАЛНО ФИНАНСИРАНЕ: 724 805,12 ЛВ. 
  • ОБЩИНСКО ФИНАНСИРАНЕ: 614 790,69 ЛВ.

 

Повече за проекта ТУК

 

 

17 проекта на Варна

85,6 млн. лв. по ОП „Региони в растеж“ привлечени за Варна

85,6 млн. лв. по ОП „Региони в растеж“ привлечени за Варна

Инвестиционната програма по ОП „Региони в растеж 2014-2020“, по която ще работи Община Варна, е на обща стойност 127,7 млн. лв., от които 85,6...
още виж всички
Сервизна информация

10.06.2020 | 17:04

Съобщение

Във връзка с въвеждане на втория етап от „синята зона“ от 11.06.2020 г до 15.06.2020 г за времето от 08:00 ч до 18:00 часа ще се извършва рехабилитация на пътната настилка на ул. „Никола Кънев“ -...
виж всички