Навигация

4Юли

Съобщение

Изтегли изображение: [1] 

Прилагане на мерки за подобряване качеството на живот в градовете Варна, Бургас, Стара Загора и Плевен

13.10.2014 | 17:00

Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161 PO005/13/1.50/01/35 "Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух чрез осигуряване на екологични превозни средства на градския транспорт по приоритетна ос 1 на оперативна програма "Околна среда 2007-2013г."


Водеща организация: Община Бургас
Бенефициенти по проекта: Община Бургас, Община Варна, Община Стара Загора и Община Плевен.


Партньори: Бургасбус ЕООД, Градски транспорт ЕАД- Варна, Тролейбусни превози ЕООД- Стара Загора, Тролейбусен транспорт ЕООД- Плевен.


Основна цел на проекта е постигане на непосредствен ефект върху качеството на живот в градовете Бургас, Варна, Стара Загора и Плевен, чрез развитие и модернизация на обществения транспорт.


Основни дейности по проекта:
Доставка и въвеждане в експлоатация на тролейбуси за нуждите на обществения транспорт в градовете Бургас, Варна, Стара Загора и Плевен, както следва:

 • за община Бургас- 22 тролея
 • за община Варна- 30 тролея
 • за община Стара Загора- 8 тролея
 • за община Плевен- 40 тролея

 

Специфични цели:

 • Подобряване качеството на въздуха
 • Намаляване на шумовото замърсяване /тролейбусите са най- безшумната форма на обществен градски транспорт към момента- при новите тролейбуси нивата на излъчвания шум от агрегатите по време на движение и по време на престой са значително по- ниски/
 • Увеличаване на енергоефективността /посредством промяна на старите енергоемки тролейбуси с нови и значително по-икономични и предвид, че тролейбусите по принцип са 1,9 пъти по- енергоефективни от автобусите/
 • Осигуряване на среда, която не предлага вредно въздействие върху човешкото здраве.

Максимална стойност на ДБФП: 92 051 773,24 лева

 

 • Помощ от общността: 21 741 566,44
 • Национално съфинансиране: 5 435 391, 61
 • Съфинансиране от Община Варна: 884 832, 95


Продължителността на проекта: 11 месеца

 

 

17 проекта на Варна

85,6 млн. лв. по ОП „Региони в растеж“ привлечени за Варна

85,6 млн. лв. по ОП „Региони в растеж“ привлечени за Варна

Инвестиционната програма по ОП „Региони в растеж 2014-2020“, по която ще работи Община Варна, е на обща стойност 127,7 млн. лв., от които 85,6...
още виж всички
Сервизна информация

10.06.2020 | 17:04

Съобщение

Във връзка с въвеждане на втория етап от „синята зона“ от 11.06.2020 г до 15.06.2020 г за времето от 08:00 ч до 18:00 часа ще се извършва рехабилитация на пътната настилка на ул. „Никола Кънев“ -...
виж всички