Навигация

4Юли

Съобщение

Изтегли изображение: [1] 

Интегриран градски транспорт на Варна

09.09.2014 | 15:00

Основна цел на проекта е развитието на устойчива и интегрирана система за градския транспорт, допринасяща за подобряването на жизнените и екологични условия. 

 

 

Проектът за интегриран градски транспорт на град Варна включва реализирането на 10 компонента, насочени към създаване на система за устойчив градски транспорт, както следва:

 • Изграждане на автоматична билетна система включваща: 60 машини за продажба на билети (МПБ) по едно на всяка спирка; 24 МПБ на стратегически места на територията на града; 165 МПБ в превозните средства; 398 устройства за валидиране на билети във всички автобуси; предплатени смарт карти; преносими устройства за проверка на смарт карти; Контролен център и централен офис;
 • Инсталиране на Система за осигуряване на предимство на превозните средства на масовия градски обществен транспорт на кръстовищата;
 • Изграждане на система за информация на пътниците в реално време включваща: Информационни табла на спирките – 84 бр. по едно за всяка спирка по BRT – коридора, както и на спирките на 12 стратегически места в града; електронни информационни табла за пътниците в превозните средства – всяко превозно средство по BRT – коридора ще бъде оборудвано с по два едноредови панела, на които ще се изписва информация за: номер на линията, направление, име на следващата спирка;
 • Изграждане на център за управление на масовия градски транспорт - закупуване на софтуер и хардуер за автоматична локализация на превозните средства (регистрира закъснения, води статистика за експлоатацията, изчислява времето за пристигане на спирките и пренася данните до съответните терминали);
 • Изграждане на BRT коридор - дължина – 14,600 /14,850 км; BRT спирки – 28/29 двойни + 2 крайни. Ще бъдат изградени две нови единични BRT спирки; рехабилитирана 267,5 кв.м. пътна настилка, подновени бордюри – 59,4 км., поставените пътни знаци с обща площ – 455 кв.м.;
 • Обновяване на подвижния състав – закупуване на 30 съчленени автобуса с дизелови двигатели, емисионен клас ЕВРО 6, които да обслужват BRT линията; 20 единични автобуса с дизелови двигатели, емисионен клас ЕВРО 6; 20 единични автобуса с двигатели на сгъстен природен газ;
 • Изграждане на съоръжения за колоездене - изграждане на три трасета за велоалеи с обща дължина – 14,5 км. и още 1,8 км свързващи с вече съществуващите; поставяне на възлови места на съоръжения за паркиране на велосипеди - 50 бр., всяко с 8 до 12 места; провеждане на информационна кампания за насърчаване на колоезденето;
 • Подобрения на 3 крайни спирки – Владиславово, Бриз и Аспарухов мост, в т.ч. рехабилитация на пътната настилка – изкърпване и полагане на 13 325 кв.м. асфалтобетонова настилка, 1 330 м. нови бордюри; подновяване и облагородяване на пешеходните зони и местата за изчакване на превозните средства; ремонт на диспечерски офиси;
 • Подобрения в производствено-техническата база на „Градски транспорт” ЕАД; Реализиране на мерки за подобряване на достъпността в т.ч. мерки за достъпност за пътуващите за МГОТ – понижени тротоари до спирките; нова специална настилка на спирките и рампите срещу заледяване; информация за движението на превозните средства на сайта на общината, както и посредством приложение за мобилни телефони; мерки за достъпност за хора със специфични потребности – звукова сигнализация за слепи хора на кръстовищата, на автобусните спирки и в автобусите; рампи за инвалидни колички в 30 от старите превозни средства на масовия градски транспорт. Закупуване на 3 нови микробуса за трудно подвижни хора.

 

 

Проектът се финансира по ОП "Регионално развитие" 2007-2013г., схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ "Подкрепа за интегриран градски транспорт в петте големи града на България". 

 

Бюджет на проекта: 114 438 436,44 лв., от които:

 • 90 999 831,43 лв. безвъзмездна финансова помощ;
 • 23 438 605,01 лв. финансиране от Община Варна.

17 проекта на Варна

85,6 млн. лв. по ОП „Региони в растеж“ привлечени за Варна

85,6 млн. лв. по ОП „Региони в растеж“ привлечени за Варна

Инвестиционната програма по ОП „Региони в растеж 2014-2020“, по която ще работи Община Варна, е на обща стойност 127,7 млн. лв., от които 85,6...
още виж всички
Сервизна информация

10.06.2020 | 17:04

Съобщение

Във връзка с въвеждане на втория етап от „синята зона“ от 11.06.2020 г до 15.06.2020 г за времето от 08:00 ч до 18:00 часа ще се извършва рехабилитация на пътната настилка на ул. „Никола Кънев“ -...
виж всички