Навигация

24Ноем

За Варна

Новороссийск - Руска федерация


Град Новоросийск се намира в югозападната част на Краснодарския край и е черноморски пристанищен град, разположен в дълбоководния Цемески залив.


Той е основан на 12 септември 1838 година. През 2013г. градът отбеляза 175 години от своето създаване, 70 години от освобождението си от немско-фашистките окупатори и 40 години от присвояване на званието „Град-герой”.


Населението на Новороссийск е 307,1 хил. души от 108 националности. Трудоспособното население е 195 хил. души.

 

Градът е важен транспортен център в Руската федерация - най-голямото пристанище в Русия, базирано на Черно море, включващо пътнически, товарен и танкерен терминал. Новоросийск е център на циментовата промишленост в Южна Русия (с 5 циментови завода), което се определя от наличието на богати находища на висококачествени мергели.

Новоросийск е един от водещите градове в Краснодарския регион. Произвежда повече от 13% от брутния вътрешен продукт в региона и е на  2-ро място по обем на производството и услугите.

Отличителна черта на Новоросийск,  в сравнение с други големи руски градове е фактът, че ръководен фактор на икономиката е транспортната индустрия. В общата структура на продукцията на стоки и услуги в града секторът транспорт обхваща 52% от общото производство.

 

В града работят повече от 300 големи и средни предприятия, осигуряващи заетост на повече от 75 хиляди души. Само за последната година обемът на производството на стоки и услуги на предприятията, фирмите и организациите е на стойност над 190 млрд. рубли, което остойностява темповете на растеж за последните три години на 130,7 %.


През 2012 г. обемът на обработените товари в пристанището на Новоросийск е 117,4 млн. тона, което е 74.5% от общия брой обработени товари в пристанищата в Краснодарския регион.


 
Със селскостопанско производство се занимават 7 кооперативни земеделски съюза, 145 стопанства в селските райони и повече от 14 хиляди частни помощни стопанства.


Новоросийск се развива и като черноморски курорт, посещаван от над един милион туристи годишно. Всяка година се повишава интереса на чуждестранните туристи към града.

 

Общият обем на привлечените инвестиции в дълготрайни активи до края на 2012 г. възлиза на 40, 7 милиарда  рубли.

 

Официален сайт: http://www.admnvrsk.ru/

 

 

 

16 проекта на Варна

Варна - Европейска младежка столица 2017

Варна - Европейска младежка столица 2017

Фокусът е поставен в сферата на социалните иновации и по-специално върху развитието на социалното предприемачество, разглеждано като инструмент...
още виж всички
Сервизна информация

09.11.2017 | 16:45

Съобщение

Във връзка със заснемането на филмов проект на 10-ти ноември за времето от 6:00 часа  до 09:00 часа ще бъде преустановено движението на автомобили на ул. „Шипка“ – в частта от кръстовището с бул....
виж всички