Навигация

19Фев

Данъкът върху недвижимите имоти, такса битови отпадъци, данъкът върху моторните превозни средства и патентният данък за 2018 година вече могат да бъдат платени.
Изтегли изображение: [1] 

Започна кампанията за плащане на местни данъци и такси

16.01.2018 | 12:00

Данъкът върху недвижимите имоти, такса битови отпадъци, данъкът върху моторните превозни средства и патентният данък за 2018 година вече могат да бъдат платени. В община Варна няма промяна в размера на налозите от миналата година. 

 

Плащането на данъка върху недвижимите имоти, такса битови отпадъци и данъка върху превозните средства, е на две равни вноски: първата - до 30.06.2018 г., а втората -  до 31.10.2018 г.  До 30-ти април предплатилите за цялата година ползват 5% отстъпка. 

Патентният данък се заплаща на четири равни вноски, както следва: до 31.01.2018 г., до 30.04.2018 г., до 31.07.2018 г. и до 31.10.2018 г. 

Лицата, които до 31-ви януари на текущата година са подали данъчната декларация и в същия срок са заплатили пълния размер на патентния данък, определен съгласно декларираните обстоятелства, ползват отстъпка 5 на сто.

Относно туристическия данък - данъчно задължените лица подават в общината декларация по образец до 30-ти януари на всяка година, за облагане с данък за предходната календарна година. Налогът се внася до 15-то число на месеца, следващ месеца, през който са предоставени нощувките.

 

Задълженията към общинската хазна могат да се внасят в брой, чрез пощенски запис или по банков път.

Местата за плащане са: 

На касите на дирекция „Местни данъци ” разположени на следните адреси:

 -  бул. ”Сливница” No 191 (сградата на Изчислителен център ) с работно време: 09.00 ч.- 17.30 ч.

 -  бул.”Ген.Колев” No 92 (район Приморски) с работно време: 09.00 ч.- 17.30 ч.

 -  Площад „Мусала” - „Информационен център“ с работно време: 09.00 ч.- 17.00ч.

 -  Община Варна Бул. “8-ми приморски полк” 43 (Информационен център Община Варна) с работно време 09.00ч.-17.00ч.

-   Аспарухово - сграда Район „Аспарухово“ - ул.“Народни будители“ №2 с работно време 09.00 ч.-17.00ч.


Внедрени терминални устройства за плащане с банкови карти (ПОС-терминал) има в следните офиси на дирекцията:

  -  бул. ”Сливница” No 191 (сградата на Изчислителен център);

  -  бул.”Ген.Колев” No 92 (район Приморски);

  -  Площад „Мусала” - „Информационен център“

 

Чрез банков превод по банковата сметка на Община Варна:

„Централна кооперативна банка“ АД-клон Варна

      IBAN: BG49 CECB 9790 8462 1500 00

      BIC:CECBBGSF

                                           Код за вид плащане

      Патентен данък                        44 14 00

      Данък върху недвижимите имоти         44 21 00

      Такса за битови отпадъци              44 24 00

      Данък върху превозните средства       44 23 00

      Туристически данък                    44 28 00     


На касите  на „Информационно обслужване” АД клон Варна
-  Маркет Варна ул. "Иван Срацимир" № 2 (Колхозен пазар) - 08.30 ч.-12.30ч.; 13.00 ч.-16.30 ч.
-  Офис „Веолия Енерджи Варна“, ул. “Ян Хуниади” 7 - 08.00 ч.-12.30 ч. 13.00 ч.-16.30 ч.


В офисите на ИЗИПЕЙ АД.

По Интернет, чрез www.ePay.bg 

В офиси на ЦКБ АД – клон Варна. 

В офиси на банка Пиреос

В офиси на Банка ДСК.

В клонове на Български пощи.

"Чрез системата за онлайн плащане в сайта на НАП" със следния линк https://inetdec.nra.bg

През онлайн платформата на www.transcard.bg за притежателите на кредитни карти транскарт

Информация за размера на задълженията Ви може да получите на гише „Информация” в Дирекция Местни данъци”  бул. ”Сливница” No 191, на телефон 052/820-905 както и на следните интернет страници www.varna.bg, www.nap.bg, www.epay.bg.

17 проекта на Варна

85,6 млн. лв. по ОП „Региони в растеж“ привлечени за Варна

85,6 млн. лв. по ОП „Региони в растеж“ привлечени за Варна

Инвестиционната програма по ОП „Региони в растеж 2014-2020“, по която ще работи Община Варна, е на обща стойност 127,7 млн. лв., от които 85,6...
още виж всички
Сервизна информация

14.02.2019 | 15:15

Съобщение

Поради повреда на парния котел в ДГ №4 “Теменужка“ на ул. „Шейново“ №18,  детската градина да бъде затворена от 15.02.2019г. за извършване на ремонт, съобщават от дирекция "Образование и младежки...
виж всички