Навигация

28Фев


Изтегли изображение: [1] 

За една година 402 деца са върнати в училищата във Варна

26.08.2019 | 14:06

402 деца са върнати в училищата за последната година, съобщиха от дирекция „Образование и младежки дейности“ към Община Варна. От влизане в сила на действащия "Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст" от 08.06.2018 г. до края на месец август 2019 г. са извършени 2251 проверки в морската столица. Установени в чужбина са 1691 деца. 26 са издадените актове за административни нарушения на родители, които не са осигурили присъствие в училище на децата си, 18 са с влезли в сила наказателни постановления. С цел превенция са извършени общо 91 проверки на родители на деца в риск от отпадане от училище. През летните месеци работата на екипите продължава. Групите включват експерти от общинската администрация, РУО-Варна, училищата, Дирекция „Социално подпомагане“, МВР, които посещават адреси, обработват протоколи, проследяват движението на децата и учениците.

17 проекта на Варна

85,6 млн. лв. по ОП „Региони в растеж“ привлечени за Варна

85,6 млн. лв. по ОП „Региони в растеж“ привлечени за Варна

Инвестиционната програма по ОП „Региони в растеж 2014-2020“, по която ще работи Община Варна, е на обща стойност 127,7 млн. лв., от които 85,6...
още виж всички
Сервизна информация

21.02.2020 | 10:42

Съобщение

Във връзка със строително-ремонтни дейности на кръстовището на бул. "Васил Левски“ с ул. "Девня" се налага затваряне на част от платното за движение на ул. “Девня“ – от бул. „Република“ към...
виж всички