Навигация

8Авг

Съобщение

Изтегли изображение: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16] 

Връчиха годишните награди на изявени студенти

16.12.2019 | 12:36

Поименни награди на изявени студенти от университети във Варна бяха връчени днес в общината. Младежите са спечелили призове в национални и международни олимпиади, конкурси и научни форуми. Те са предложени от студентските съвети към съответните висши учебни заведения и са приети от Общинския съвет. Поздравление към тях отправиха Лилия Христова, директор на дирекция „Образование и младежки дейности“, и доц. Антоанета Цветкова, председател на  постоянната комисия "Наука и образование" към ОбС. 

 

Тази година наградените студенти са:
Категория "Педагогически науки" - Любослав Александров Александров, 3 курс, специалност „Информатика", Икономически университет;
Категория "Хуманитарни науки" - Габриела Георгиева Панайотова, 6 курс, специалност „Медицина“, Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов”;
Категория "Социални, стопански и правни науки" -  Виктория Димитрова Тодорова, 5 курс, специалност „Право“, Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“;
Категория "Природни науки, математика и информатика" - Светослав Огнянов Хаджитодев, 3 курс, специалност „Информационни и комуникационни технологии в морската индустрия“, Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“;
Категория "Технически науки" -  Кристиян Георгиев Иванов, 5 курс, специалност „Архитектура“, Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“;
Категория "Здравеопазване и спорт" - Магдалена Иванова Близнакова , 6 курс, специалност „Медицина“, Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов”;
Категория "Изкуства" - Кристина Красимирова Димитрова, 4 курс, специалност „Хотелиерство и кулинарни изкуства“, Висше училище по мениджмънт;
Категория "Сигурност и отбрана" - Десислава Младенова Вълчева, 4 курс, специалност „Организация и управление на военните формирования на тактическо ниво“, Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“.

 

По време на церемонията бяха наградени и победителите в общинския конкурс „Най-добра дипломна работа“. Студентите получиха призове от проф. Стефан Вачков, председател на УС на Териториална организация на Научно-техническите съюзи - Варна.

17 проекта на Варна

85,6 млн. лв. по ОП „Региони в растеж“ привлечени за Варна

85,6 млн. лв. по ОП „Региони в растеж“ привлечени за Варна

Инвестиционната програма по ОП „Региони в растеж 2014-2020“, по която ще работи Община Варна, е на обща стойност 127,7 млн. лв., от които 85,6...
още виж всички
Сервизна информация

05.08.2020 | 15:12

Съобщение

25 души от дом за възрастни хора „Гергана“ са с положителни проби за коронавирус. Трима от заразените са от персонала, останалите 22 души – потребители на дома. Всички са в добро общо състояние,...
виж всички