Навигация

4Юли

Съобщение

Изтегли изображение: [1] 

Възстановяват посещенията в центровете за социална рехабилитация

03.06.2020 | 20:21

Посещенията в центровете за социална рехабилитация и интеграция, за обществена подкрепа и в дневните центрове се възстановяват от 08.06.2020 г., се посочва в заповед на кмета на Община Варна, в изпълнение на заповед на министъра на здравеопазването. Ръководителите на социалните услуги трябва да създадат организация за постепенно възстановяване на работата след проучване на нагласите на потребителите и при спазване на указанията на Агенцията за социално подпомагане.

 

До 14-ти юни остава забраната за посещенията на външни лица и свижданията в специализираните услуги и услугите от резидентен тип:  в домовете за стари хора, дома за пълнолетни лица с физически увреждания, приюта за временно настаняване на бездомни и социално слаби лица, в центровете за настаняване от семеен тип, в защитените и в наблюдаваните жилища, кризисните центрове и звено „Майка и бебе“. До 14-ти юни продължава временното преустановяване на  работата на пенсионерските клубове на територията на община Варна. Домашеният социален патронаж и  обществените трапезарии продължават да функционират при спазване на всички противоепидемиологични мерки.

 

Повече информация тук https://www.varna.bg/bg/1016

 

17 проекта на Варна

85,6 млн. лв. по ОП „Региони в растеж“ привлечени за Варна

85,6 млн. лв. по ОП „Региони в растеж“ привлечени за Варна

Инвестиционната програма по ОП „Региони в растеж 2014-2020“, по която ще работи Община Варна, е на обща стойност 127,7 млн. лв., от които 85,6...
още виж всички
Сервизна информация

10.06.2020 | 17:04

Съобщение

Във връзка с въвеждане на втория етап от „синята зона“ от 11.06.2020 г до 15.06.2020 г за времето от 08:00 ч до 18:00 часа ще се извършва рехабилитация на пътната настилка на ул. „Никола Кънев“ -...
виж всички