Навигация

19Фев


Изтегли изображение: [1] 

Варна инвестира над 16 млн. лв. за ремонти на училища и детски градини

22.01.2018 | 16:30

Над 16,3 млн. лв. ще инвестира Община Варна за обновяване на училища и детски градини по проект „Модернизация на образователната инфраструктура на територията на град Варна“ по Оперативна програма „Региони в растеж 2014 2020“, съобщи ръководителят на проекта Лилия Христова. Целта на проекта е увеличаване дела на обновената и модернизирана общинска образователна инфраструктура и създаване на по-добри  и съвременни условия за обучения и грижи за деца и младежи. Предвидените интервенции са за реконструкции на сградния фонд на 7 училища и 3 детски градини, чрез строително-монтажни работи, подобряване на енергийните характеристики на сградите и достигане на клас С на енергопотребление, модернизиция и облагородяване на дворните пространства.

Мероприятията за създаване на достъпна среда, са съобразени с изискванията за достъпна среда на населението, включително и за хората с увреждания. Обектите са:

  • I ОУ - реконструкция, основен ремонт и прилагане на енергоефективни мероприятия;
  • 7 СУ „Найден Геров“ – прилагане на мерки за енергоефективност;
  • СУ „Димчо Дебелянов“ – реконструкция, основен ремонт и прилагане на меропреятия на сградата и физкултурен салон;
  • СУ „П.К. Яворов“ – реконструкция, основен ремонт и прилагане на енергоефективни меропреятия на сградата;
  • „Константин Арабаджиев“ - реконструкция, основен ремонт и прилагане на енергоефективни меропреятия на филияла на сградата, която е почти 100-годишна.

 

Вторият етап на проекта са с обявени обществени поръчки.

  • Ремонт и мерки за енергоефективност на ОУ „Стефан Караджа“;
  • Ремонт и мерки за енергоефективност на ДГ "Светулка";
  • Ремонт, газификация, оборудване на ДГ „Първи Юни“;
  • Основен ремонт на филиала на ДГ „Ян Бибиян“;
  • Ремонт и мерки за енергоефективност на ОУ „Никола Вапцаров“

 

Поради големия брой обекти е организирано временно преместване на учениците в подходящи условия, с цел осигуряване на непрекъснат учебен процес.

17 проекта на Варна

85,6 млн. лв. по ОП „Региони в растеж“ привлечени за Варна

85,6 млн. лв. по ОП „Региони в растеж“ привлечени за Варна

Инвестиционната програма по ОП „Региони в растеж 2014-2020“, по която ще работи Община Варна, е на обща стойност 127,7 млн. лв., от които 85,6...
още виж всички
Сервизна информация

14.02.2019 | 15:15

Съобщение

Поради повреда на парния котел в ДГ №4 “Теменужка“ на ул. „Шейново“ №18,  детската градина да бъде затворена от 15.02.2019г. за извършване на ремонт, съобщават от дирекция "Образование и младежки...
виж всички